Wiadomość od Dyrektora Generalnego

"Johnson Controls wierzy we współpracę i innowacje, aby uczynić świat bezpieczniejszym, wygodniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem. Rozumiemy wpływ, jaki nasze decyzje i działania mogą mieć na świat - podkreślamy znaczenie zaufania klientów i przestrzegania wartości, takich jak jakość i uczciwość. Podejście Values First, czyli Kodeks Etyki Johnson Controls, jest dla nas istotnym źródłem wskazówek. Podejście Values First zachęca nas do priorytetowego traktowania wartości, promowania kultury zaufania, szacunku i uczciwości - korzystnych dla sukcesu firmy i naszych klientów".

- George Oliver

Prezes i dyrektor generalny

Czytaj więcej
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

Gdy nasze wartości wspomagają właściwe zachowania, wszyscy odnoszą korzyści.

To, co każdego dnia robimy w firmie Johnson Controls sprawia, że świat jest wydajniejszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Tworzenie zwycięskich rozwiązań dla naszych klientów to klucz do sukcesu na rynku. Istotne jest, jak to robimy, gdyż bez uczciwości sukces się nie liczy. Właśnie dlatego „Uczciwość przede wszystkim” to pierwsza z naszych wartości.

Czytaj więcej

Program etyki i zgodności z przepisami firmy Johnson Controls

Wartości przede wszystkim — nasz Kodeks etyki — to podstawa Programu Etyki i Zgodności z przepisami firmy Johnson Controls. Ten program to zintegrowane podejście zapewniające, że nasze indywidualne zachowanie, działalność operacyjna i kultura organizacyjna zachowują najwyższe standardy uczciwości. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa, komunikacji, szkoleniom, monitorowaniu, mechanizmom raportowania i innym środkom Program etyki i zgodności z przepisami pomaga nam rozpoznawać i bezpiecznie poruszać się w sferze ryzyka związanego z etyką i zgodnością z przepisami oraz prowadzić działalność zgodnie z naszymi wartościami.

Group discussion

Nasze obowiązki

W firmie Johnson Controls wszyscy i wszędzie muszą znać Kodeks Etyki i codziennie postępować zgodnie z nim, niezależnie od stanowiska i pozycji w hierarchii firmy. Dotyczy to wszystkich pracowników, menedżerów i członków zarządu. Naruszenia Kodeksu to poważna sprawa. Mogą one skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet zwolnieniem, zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.

Czytaj więcej
Man working in front of the laptop

Dokonywanie mądrych wyborów

Nasze wartości pokazują, że to, jak osiągamy nasze cele jest tak samo ważne, jak samo ich osiąganie. Wybory, których dokonujemy, wiele mówią o nas jako jednostkach i jako organizacji. Chcemy być znani z dokonywania właściwych wyborów — takich, które wspierają kulturę i firmę, z której możemy być dumni — i działania w sposób etyczny i odpowiedzialny w świetle prawa.

Czytaj więcej
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

Zabieranie głosu i uzyskiwanie pomocy

Często właściwy sposób postępowania jest oczywisty. W niektórych przypadkach sytuacja może wydawać się złożona lub nietypowa i możemy nie być pewni, jak postąpić. Jeśli masz wątpliwości, natychmiast zabierz głos. Nie tylko mamy obowiązek to zrobić, ale pozwala nam to szybko uzyskać jasność i uniknąć potencjalnych problemów.

Czytaj więcej