Jak odnosimy sukces

Jako firma działająca na całym świecie przestrzegamy wszystkich dotyczących nas przepisów i ograniczeń handlowych.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Jesteśmy dumni z utrzymywania klientów i działalności w wielu krajach na całym świecie. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, a także zgodnie z prawem dotyczącym handlu międzynarodowego. Ze względów politycznych, ekonomicznych lub bezpieczeństwa narodowego rządy mogą kontrolować import i eksport wrażliwych urządzeń i danych. Mogą również ograniczać współpracę z określonymi organizacjami, osobami lub krajami. Zgodność z przepisami handlowymi nie tylko pozwala uniknąć znaczących kar, utraty pozwoleń czy pozbawienia wolności, ale także pomaga czynić świat bezpieczniejszym.

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

Jak wygląda sukces

Odpowiedzialnie prowadzimy naszą działalność na całym świecie w następujący sposób:

  • Postępujemy zgodnie z polityką firmy i procedurami mającymi na celu dostosowanie się do przepisów handlowych, w tym z naszą Polityką zgodności z przepisami dot. handlu
  •  Świadomie nie reklamujemy się, nie prowadzimy sprzedaży i nie świadczymy usług na rzecz podmiotów znajdujących się w wykazach embarga lub sankcji prowadzonych przez Stany
  • Zjednoczone, Unię Europejską i innych
  • Przestrzegamy wszystkich ograniczeń umownych lub prawnych dotyczących dostępu do informacji o klientach
  • Prowadzimy ocenę ryzyka i audyt obcych podmiotów, z którymi zamierzamy prowadzić działalność
  • Powiadamiamy dział prawny, jeśli klienci, dostawcy lub inne podmioty proszą nas o udział w bojkocie

Najpierw pomyśl

P:

Zdaję sobie sprawę, że firma Johnson Controls zawsze bada potencjalne nowe rynki dla naszych produktów i rozwiązań. Dystrybutor z zagranicy niedawno skontaktował się ze mną, aby poinformować, że otrzymuje pytania o linię produktów, której wcześniej nie sprzedawaliśmy w tej części świata. Wiem, że czasem istnieją ograniczenia co do tego, gdzie możemy sprzedawać produkty i jak mogą one być wykorzystywane. Poprosiłem dystrybutora o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które pomogłyby mi zrozumieć, kto jest użytkownikiem końcowym i jakie jest zamierzone zastosowanie. Odpowiedzi dystrybutora były nieprecyzyjne i wydawał się bagatelizować moje obawy. Nie sądzę, że rozumie potencjalne zagrożenia. Co należy zrobić?

O:

Zgłoszenie obaw związanych ze zgodnością z przepisami handlu międzynarodowego to mądre posunięcie. Ważne jest przeanalizowanie wszelkich możliwości zbytu za granicą pod kątem tego rodzaju ryzyka. Należy domagać się odpowiedzi od dystrybutora, ponieważ nie będziemy mogli dostarczyć produktów bez pełnej wiedzy o użytkowniku końcowym i zastosowaniu. Należy także przekazać potencjalne problemy związane z handlem międzynarodowym kierownictwu, zespołowi ds. zgodności z przepisami prawa handlowego lub działowi prawnemu w celu uzyskania pomocy.