Jak odnosimy sukces

Pozyskujemy wiedzę o tendencjach i możliwościach rynkowych dzięki etycznym badaniom rynkowym.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Śledzenie nowości na rynkach, na których działamy, by zrozumieć otoczenie konkurencyjne, pomaga nam w ciągłym doskonaleniu i przewidywaniu potrzeb naszych klientów. Stawiamy uczciwość na pierwszym miejscu i zawsze zbieramy informacje o konkurentach w sposób etyczny.

Frog's eye view of a modern skyscraper and a tree
A man standing in a balcony surrounded by lush green plants and trees

Jak wygląda sukces

Właściwie pozyskujemy wiedzę o konkurencji w następujący sposób:

  • Gdy zadajemy pytania, mówimy prawdę o tym, kim jesteśmy i o naszych motywach
  • Nie korzystamy z innych podmiotów, by angażowały się w działania, w których sami nie wzięlibyśmy udziału
  • Nie prosimy naszych pracowników (ani kandydatów na pracowników), by ujawnili poufne informacji o swoich byłych pracodawcach

Najpierw pomyśl

P:

Pracuję w dziale rozwoju biznesu i jestem w trakcie negocjacji i finalizowania oferty na duży projekt. Dziś przyszła do mnie wiadomość e-mail od kierownika ds. zaopatrzenia potencjalnego klienta z załączoną przez pomyłkę ofertą jednego z naszych konkurentów zamiast przygotowanej przeze mnie propozycji. Udało mi się spostrzec, że cena zaproponowana przez konkurenta była o 25% niższa od naszej oferty. Chcę obniżyć cenę w naszej ofercie, aby pokonać konkurencję. Czy mogę to zrobić?

O:

Nie. Naszą wartością jest uczciwość przede wszystkim. Wymaga ona od nas gromadzenia i korzystania z wiedzy o konkurencji zgodnie z prawem i etyką. Wykorzystanie w tym przypadku błędu klienta naruszyłoby jego zaufanie. Jeśli informacja o wykorzystaniu przez nas klienta w ten sposób zostałaby kiedykolwiek upubliczniona, mogłoby to zagrozić naszej reputacji jako firmy uczciwie prowadzącej działalność, a nawet moglibyśmy stracić klienta. Zamiast korzystać z tych informacji należy powiadomić klienta o pomyłce i oświadczyć, że e-mail i załącznik zostaną usunięte. Należy także poinformować dział prawny o tej pomyłce, aby zapewnić odpowiednią dokumentację, a następnie skupić się na zaletach pierwotnej oferty. Pamiętaj: dobrą zasadą przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu wiedzy o konkurencji jest zastanowienie się, jak byśmy się czuli, gdyby konkurent zrobił to samo.