Jak odnosimy sukces

Traktujemy innych z szacunkiem, promujemy pozytywne środowisko pracy, w którym rozwijamy się jako jeden zespół.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Współpracujemy jako jeden zespół, zachowując się w sposób promujący wzajemne zaufanie i szacunek. Oznacza to, że działamy profesjonalnie, mówimy otwarcie i z szacunkiem wobec innych i wspieramy się nawzajem, gdzie tylko możemy. W ten sposób każdy z nas pomaga kształtować i wzmacniać naszą kulturę doskonałości i uczciwości. Miejsce pracy, które napełnia energią i wspiera najlepsze wysiłki każdego, odnosi sukces.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Jak wygląda sukces

Utrzymujemy środowisko pracy oparte na wzajemnym szacunku w następujący sposób:

  • Budujemy zaufanie wśród współpracowników i partnerów
  •  Słuchamy ze zrozumieniem
  • Szukamy możliwości współdziałania i dzielenia się dla dobra zespołu
  • Myślimy z wyprzedzeniem, jak inni mogą odebrać nasze słowa i działania
  • Przeciwstawiamy się wszelkim rodzajom nękania czy mobbingu i szukamy pomocy w razie potrzeby
  • Zgłaszamy nieodpowiednie żarty, obelgi i inne obraźliwe komentarze dotyczące rasy, płci, koloru skóry, wyznania, wieku, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub innych cech chronionych prawem
  • Nigdy nie dokonujemy — ani nie tolerujemy — niepożądanych uwag czy propozycji o charakterze seksualnym ani nie pokazujemy materiałów, które mogą zostać uznane za obraźliwe
  • Zgłaszamy wszelkie niewłaściwe zachowania, niezależnie od tego, czy są one skierowane przeciwko tobie czy komuś innemu

Najpierw pomyśl

P:

Moja nowa przełożona jest bardzo ciekawska i otwarta. Zadaje mi dociekliwe pytania o moje życie osobiste, co sprawia, że czuję się niekomfortowo. Może uważa, że jest przyjazna, ale poruszane przez nią tematy sprawiają, że czuję się niezręcznie. Po mojej prośbie, by przestała, odparła, że zachowuję się sztywno i zastanawiała się głośno, czy pasuję do zespołu. Nie chcę źle rozpocząć relacji z przełożoną, ale sprawia, że czuję się nerwowo. Co mogę zrobić?

O:
Zachowanie tej przełożonej jest niemile widziane, niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca w firmie Johnson Controls. Jeśli czujesz się na siłach to zrobić, powiedz przełożonej, jak się przez nią czujesz i poproś, by raz na zawsze przestała. Jeśli wolisz nie zwracać się ponownie do swojej przełożonej, możesz porozmawiać z menedżerem wyższego szczebla lub przedstawicielem działu kadr, lub też skontaktować się z Infolinią ds. uczciwości. Każda z tych możliwości pozwoli nam pomóc w rozwiązaniu problemu. Zostanie ci też zapewniona ochrona przed jakimkolwiek działaniem odwetowym.