Wszyscy, wszędzie, codziennie

To, co każdego dnia robimy w firmie Johnson Controls sprawia, że świat jest wydajniejszy, bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Tworzenie zwycięskich rozwiązań dla naszych klientów to klucz do sukcesu na rynku. Istotne jest, jak to robimy, gdyż bez uczciwości sukces się nie liczy. Właśnie dlatego „Uczciwość przede wszystkim” to pierwsza z naszych wartości.

Nasze wartości są punktem wyjścia do wszystkiego, co robimy, wszędzie, gdzie to robimy. Przypominają nam oraz innym, kim jesteśmy, co reprezentujemy i jak osiągamy cele. Są naszą inspiracją i naszym przewodnikiem. Właśnie dlatego Kodeks etyki firmy Johnson Controls nosi nazwę „Wartości przede wszystkim”.

Man in formal attire walking with his bicycle in a corporate office campus

Nasze wartości wspomagają zwycięskie zachowania, które z kolei wspomagają zwycięskie wyniki W firmie Johnson Controls nasze wartości prowadzą nas przez całą drogę: od inspiracji, aż do osiągnięcia celu.

Uczciwość przede wszystkim
Obiecujemy uczciwość i przejrzystość. Zachowujemy najwyższe standardy uczciwości i dotrzymujemy podjętych zobowiązań.
Orientacja na cel
Wierzymy w zapewnianie powodzenia poprzez właściwe postępowanie i bierzemy odpowiedzialność za czynienie świata lepszym dzięki dostarczanym przez nas rozwiązaniom, zaangażowaniu w społeczeństwo, sposobowi prowadzenia działalności i zaangażowaniu w ochronę ludzi i środowiska.
Nastawienie na klienta
Gdy my wygrywamy, nasi klienci też wygrywają. Nasze długoterminowe relacje strategiczne zapewniają unikalną wiedzę i zdolność do dostarczania wyjątkowych wrażeń i rozwiązań dla klientów.
Ukierunkowanie na przyszłość
Nasza kultura innowacji i ciągłego doskonalenia pomaga nam sprostać dzisiejszym wyzwaniom, stale pytając, „co dalej”.
Jeden zespół
Jesteśmy jednym zespołem pragnącym współpracować, by tworzyć wartościowe rozwiązania, napędzające świat.
Man sitting at a desk rubbing his hands together

Dlaczego nasze wartości są najważniejsze

Przez ponad 130 lat firma Johnson Controls zbudowała reputację przedsiębiorstwa, które dotrzymuje obietnic i zapewnia wartość klientom i innym interesariuszom.

Reputacja ta to odpowiedzialność naszych pracowników, niezależnie od roli w firmie. Nasze indywidualne wybory i działania mają bezpośredni wpływ na zdolność firmy Johnson Controls do spełniania oczekiwań naszych klientów, inwestorów i innych zainteresowanych stron. Mimo że liczymy 120 tysięcy osób wspierających wiele marek i funkcji na całym świecie, odnosimy sukces jako jeden zespół. Nasze wybory i zachowania muszą wspierać kulturę zaufania i szacunku, a my pomagamy sobie nawzajem jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Właśnie dlatego mamy nasz Kodeks etyki — Wartości przede wszystkim. Określa on oczekiwania co do zachowań i prowadzi nas do osiągnięcia najlepszych wyników dla siebie i wszystkich zainteresowanych stron. Jest praktycznym, łatwym do wykorzystania zasobem, pokazującym nam, jak realizować nasze wspólne wartości. Gdy nasze wartości wspomagają właściwe zachowania, wszyscy odnoszą korzyści.