Zabieraj głos — liczy się opinia każdego

Często właściwy sposób postępowania jest oczywisty. W niektórych przypadkach sytuacja może wydawać się złożona lub nietypowa i możemy nie być pewni, jak postąpić. Jeśli masz wątpliwości, natychmiast zabierz głos. Nie tylko mamy obowiązek to zrobić, ale pozwala nam to szybko uzyskać jasność i uniknąć potencjalnych problemów. Jeśli coś pójdzie nie tak, mamy możliwość zbadania i naprawienia tego.

Zasoby

Istnieje kilka sposobów zgłaszania obaw związanych z etyką lub zgodnością z przepisami. Możesz:

  • Omówić problem ze swoim przełożonym
  • Omówić problem z innym przełożonym lub kierownikiem
  • Skontaktować się z zespołem ds. zgodności z przepisami, działem kadr lub działem prawnym
  • Skontaktować się z całodobową Infolinią ds. uczciwości firmy Johnson Controls:

Zero tolerancji dla odwetu

Firma Johnson Controls zabrania odwetu. Wobec żadnej osoby zgłaszającej wątpliwości w dobrej wierze nie będzie miał miejsce odwet w jakiejkolwiek formie, takiej jak groźby, mobbing, redukowanie godzin zatrudnienia, zwolnienie z pracy lub inne negatywne konsekwencje. Działania odwetowe są sprzeczne z naszymi wartościami i podważają zaufanie niezbędne do odnoszenia sukcesu. Akt odwetu to poważne wykroczenie skutkujące postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet zwolnieniem.

Na zakończenie…

Kodeks etyki ma być dla nas źródłem inspiracji i wskazówek podczas współpracy przy tworzeniu bardziej komfortowego, bezpiecznego i zrównoważonego świata. Pokazuje nam, jak realizować nasze wartości, gdy szukamy możliwości i poruszamy się w obszarach ryzyka. Nie jest on w stanie przewidzieć każdej sytuacji, z którą możemy się zmierzyć. Ważne jest, by zadawać pytania, gdy nie jesteśmy pewni, jakie postępowanie jest prawidłowe, a także zgłaszać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Kodeks zawiera wiele zasobów i kanałów komunikacji, które mogą nam w tym pomóc.