Jak odnosimy sukces

Obsługę klientów rządowych traktujemy jako przywilej i dbamy o spełnianie naszych szczególnych zobowiązań wobec nich.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Jesteśmy nastawieni na klienta. Zdajemy sobie sprawę, że klienci rządowi mają często inne wymagania niż klienci z sektora prywatnego. Musimy zwracać szczególną uwagę na te wymagania i dokładnie je spełniać. Pozwoli to skupić się na tym, co ważne dla naszych klientów i uniknąć kar, które mogłyby zaszkodzić naszej działalności lub reputacji.

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

Jak wygląda sukces

Okazujemy nasze zaangażowanie w obsługę klientów rządowych w następujący sposób:

 • Zapoznajemy się z kluczowymi wymaganiami dla zamówień rządowych
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących kontraktów rządowych i eksportu produktów lub danych, a także naszej Polityki zawierania kontraktów z rządem federalnym
 • Postępujemy zgodnie z zasadami zatrudniania lub współpracy z obecnymi lub byłymi pracownikami rządowymi
 • Dokładnie wiemy, jak i kiedy odpowiadać na zapytania rządowe
 • Zdajemy sobie sprawę, jakie informacje są tajne lub mają inne specjalne ograniczenia
 • Zapewniamy, że każdy dokument lub przekaz jest dokładny i zgodny z prawdą
 • Gdy zachodzi potrzeba stosujemy aktualne, dokładne i poświadczone dane dotyczące kosztów lub cen przy składaniu ofert
 • Unikamy otrzymywania informacji o konkurentach bez upoważnienia

Dlaczego z kontraktami rządowymi związane są specjalne wymagania

Kraje, których rządy obsługujemy, mają ustawodawstwo mające na celu zapewnienie, że: środki publiczne są wydatkowane właściwie; procedury zamówień publicznych i kontraktów są obsługiwane w sposób przejrzysty, uczciwy, odpowiedzialny i konsekwentny; oraz że chronione jest bezpieczeństwo narodowe i interes publiczny.

Wiele naszych kontraktów rządowych jest zawieranych z rządem federalnym Stanów Zjednoczonych. Przykłady ustaw i regulacji nakładających złożone i surowe wymagania dotyczące tych umów obejmują:

 • Federalne Prawo Zamówień Rządowych (Federal Acquisition Regulation, FAR) reguluje sposób zakupu i leasingu towarów i usług przez agencje rządowe
 • Suplement Departamentu Obrony do Federalnego Prawa Zamówień Rządowych (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) obejmuje wymagania dotyczące zamówień w przemyśle obronnym
 • Międzynarodowe Przepisy w Zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) regulują eksport i import towarów i usług związanych z obronnością

Najpierw pomyśl

P:

Zarządzam zaopatrzeniem dla zamówień rządu federalnego. Właśnie udało mi się odkryć, że kilka miesięcy temu jeden z dostawców dokonał bardzo niewielkiej zmiany specyfikacji komponentu stosowanego w produktach sprzedawanych klientom rządowym. Dostawca powiedział mi, że nie zostaliśmy poinformowani o zmianie, ponieważ była ona bardzo niewielka, a przy tym — według niego — ulepszyła komponent. Obawiam się jednak, że z powodu tej zmiany niedawne dostawy do naszych klientów mogą być niezgodne z odpowiednimi kontraktami rządowymi.

O:

Twoje obawy są zasadne. W kontaktach z klientami rządowymi musimy dokładnie przestrzegać wymagań umów. Jeśli tego nie zrobimy — nawet jeśli odstępstwo wydaje się trywialne i nieistotne, czy wręcz myślimy, że zmiana ulepsza produkt — wynikające z tego naruszenie umowy może spowodować nie tylko kary finansowe, ale i potencjalne ryzyko zawieszenia kontraktu rządowego lub nawet odmowy przyszłej współpracy. Kwestia ta musi być niezwłocznie zgłoszona do działu prawnego w celu uzyskania porady co do postępowania, ponieważ może być wymagane przekazanie informacji rządowi.