Przekupstwo i inne formy korupcji

Zdobywamy i utrzymujemy klientów dzięki naszej propozycji wartości oraz budowaniu relacji opartych na przejrzystości i zaufaniu. Stawianie uczciwości na pierwszym miejscu wzmacnia naszą reputację jako godnego zaufania i wiarygodnego partnera biznesowego. Nie jesteśmy zainteresowani "kupowaniem" biznesu ani współpracą z tymi, którzy zachęcają lub tolerują praktyki korupcyjne.

Czytaj więcej
Two people shaking hands
A view of garden in a technology park

Uczciwość w prowadzeniu badań rynkowych i etyczne pozyskiwanie wiedzy o konkurencji

Jesteśmy na bieżąco informowani o trendach i możliwościach rynkowych poprzez etyczne badania.  Stawiamy uczciwość na pierwszym miejscu i zawsze zbieramy informacje o konkurentach w sposób etyczny.

Czytaj więcej

Uczciwa konkurencja/przestrzeganie przepisów antymonopolowych

Konkurujemy silnie i uczciwie, przewyższając naszych konkurentów dzięki najwyższej jakości i wartości. Wierzymy w wolny i konkurencyjny rynek. Wierzymy w wolny i konkurencyjny rynek.

Czytaj więcej
An ariel view of a lighted city with a mountain in background
A fleet of cargo ships sailing on a sea

Zgodność z globalnymi normami handlowymi

Jako firma działająca globalnie, przestrzegamy wszystkich obowiązujących nas przepisów i ograniczeń handlowych. Jesteśmy dumni z tego, że mamy klientów i prowadzimy działalność w wielu krajach na całym świecie. Przestrzegamy przepisów obowiązujących wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, a także przepisów regulujących handel międzynarodowy.

Czytaj więcej

Własność intelektualna i prawa handlowe innych podmiotów

Szanujemy własność intelektualną i prawa handlowe innych osób, tak jak chcielibyśmy, aby oni szanowali nasze. Szanujemy własność intelektualną i prawa handlowe innych osób. Nie przypisujemy sobie zasług ani nie kradniemy żadnych pomysłów, które nie są naszym własnym dziełem.

Czytaj więcej
A view of cityscape along a shore