Jak odnosimy sukces

Wzmacniamy naszą markę i relacje z interesariuszami dzięki przemyślanej, precyzyjnej i spójnej komunikacji oraz odpowiedzialnemu korzystaniu z mediów społecznościowych.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Komunikujemy się zgodnie z prawdą, precyzyjnie i spójnie z klientami, inwestorami i innymi interesariuszami. Ma to zasadnicze znaczenie w budowaniu działalności opartej na zaufaniu, relacjach długoterminowych i wzajemnej wartości, a nie tylko na transakcjach. Pamiętamy, że wszyscy jesteśmy ambasadorami marki Johnson Controls. Wyrażamy naszą wartość na rynku i zachowujemy naszą reputację, odpowiedzialnie wykorzystując media społecznościowe i pozwalając współpracownikom mającym odpowiednie upoważnienia i doświadczenie obsługiwać zapytania z zewnątrz.

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics  store

Jak wygląda sukces

Wzmacniamy naszą markę i relacje w następujący sposób:

  • Postępujemy zgodnie z naszą Polityką komunikacji podczas obsługi zapytań z zewnątrz lub korzystania z mediów społecznościowych
  • Przekazujemy informacje w imieniu firmy Johnson Controls tylko wtedy gdy jesteśmy do tego upoważnieni
  • Jesteśmy uprzejmi i profesjonalni w dyskusjach w Internecie
  • Pamiętamy, że nasza aktywność w sieci, nawet poza pracą, może pomóc lub zaszkodzić firmie Johnson Controls
  • Określamy opinie jako własne, chyba że jesteśmy upoważnieni do wypowiadania się w imieniu firmy Johnson Controls
  • Nigdy nie ujawniamy informacji poufnych lub zastrzeżonych (dotyczących naszej firmy, klientów lub innych partnerów biznesowych)
  • Nie udostępniamy wewnętrznej komunikacji pracowników, takiej jak ogólne wiadomości e-mail czy informacje z portalu
  • Nigdy nie umieszczamy nielegalnych treści ani niczego, co zgodnie ze zdrowym rozsądkiem mogłoby sprawić, że inni poczuliby się nękani lubi zagrożeni
  • Nie pozwalamy, by media społecznościowe niekorzystnie wpłynęły na nasze obowiązki służbowe w firmie Johnson Controls

Łączymy się, komunikujemy i uczymy poprzez media społecznościowe

Media społecznościowe to potężne narzędzie, które łączy firmę Johnson Controls z naszymi klientami, społecznościami i interesariuszami na całym świecie — natychmiastowo. Pozwalają nam wzmocnić nasze relacje i budować naszą markę. Wielu z nas korzysta z mediów społecznościowych w życiu prywatnym do zdobywania informacji i utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi i rodziną. Rozważne podchodzenie do naszej obecności w Internecie i tego, co publikujemy, minimalizuje ryzyko niewłaściwej interpretacji lub wyjęcia z kontekstu.

Najpierw pomyśl

P:

Przyjaciółce z mojego zespołu niedawno urodziło się dziecko. Nasz kierownik zespołu chce wysłać jej kwiaty w imieniu firmy, co moim zdaniem jest miłym gestem. Ponieważ wie, że jesteśmy przyjaciółmi i mieszkamy blisko, poprosił mnie o adres domowy przyjaciółki. Przekazanie mu adresu bez uprzedniego poproszenia o pozwolenie mojej przyjaciółki sprawia, że czuję się nieswojo. Nie chcę jednak zepsuć niespodzianki, co więc mam zrobić?

O:

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych, niezależnie od tego, czy należą one do pracowników, klientów czy innych partnerów biznesowych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i wykorzystywanie tylko we właściwych celach i przez osoby uprawnione. Umożliwienie dostania się danych osobowych w niewłaściwe ręce może mieć bardzo poważne konsekwencje, potencjalnie ułatwiając kradzież tożsamości i inne przestępstwa. Powiedz swojemu kierownikowi, że wolisz, aby skonsultował się w tej sprawie z przedstawicielem działu kadr dla twojego zespołu.