Jak odnosimy sukces

Odnosimy sukces i utrzymujemy klientów dzięki sile naszej oferty i budowaniu relacji opartych na przejrzystości i zaufaniu.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Stawianie uczciwości na pierwszym miejscu wzmacnia naszą reputację jako godnego zaufania i wiarygodnego partnera biznesowego. Nie interesuje nas „kupowanie” klientów, ani współpraca z klientami zachęcającymi do niewłaściwych praktyk lub tolerującymi je. Korupcja szkodzi społeczności, zaburza rynek i utrudnia wszystkim prowadzenie działalności. Niezależnie od lokalnych zwyczajów lub praktyk innych firm, przeciwstawiamy się korupcji we wszystkich jej formach. Unikamy nawet pozorów niewłaściwych działań, zarówno przy współpracy z urzędnikami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami.

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

Jak wygląda sukces

Stanowczo przeciwstawiamy się przekupstwu i innym formom korupcji w następujący sposób:

 • Nigdy nie proponujemy, nie obiecujemy ani nie wręczamy nic wartościowego urzędnikom państwowym ani nikomu innemu w celu uzyskania przewagi biznesowej
 •  Odmawiamy przyjmowania łapówek lub nielegalnych prowizji i powiadamiamy dział zgodności z przepisami, jeśli otrzymujemy takie propozycje
 • Prowadzimy dokładną i kompletną ewidencję, aby wszystkie płatności były rzetelnie odzwierciedlone, a środki firmowe nie były wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem
 • Prowadzimy odpowiednie audyty wszystkich dostawców zewnętrznych
 • Nie korzystamy z agentów lub innych obcych podmiotów, by dokonywać niewłaściwych płatności, których sami nie dokonalibyśmy
 • Postępujemy w ścisłej zgodzie z naszą Polityką dotyczącą podróży, prezentów i rozrywek oferowanych klientom i Polityką zwalczania korupcji
 • Zgłaszamy wszelkie wątpliwości dotyczące potencjalnie niewłaściwych płatności

Czy to jest korupcja?

Korupcja może przybierać wiele form i musimy uważać na oznaki zagrożenia. Obejmuje to sytuacje, gdy inne podmioty:

 • Odmawiają przyjęcia naszych Globalnych standardów dla dostawców
 •  Sprzeciwiają się antykorupcyjnym wymogom umów
 • Utrzymują bliskie relacje z urzędnikami państwowymi
 • Żądają niezwykle wysokich prowizji, płatności gotówką lub płatności na rachunki innych podmiotów
 • Oferują wątpliwe kwalifikacje do świadczenia wymaganych usług
 • Są znane z wątpliwych praktyk biznesowych

Najpierw pomyśl

P:

Mój zespół składa ofertę na duży projekt rewitalizacji obszarów miejskich w kraju rozwijającym się. Mimo że do sukcesu projektu nie potrzebujemy partnera, miejski urzędnik ds. zamówień publicznych zdecydowanie zaleca spotkanie się z lokalną firmą, aby omówić skorzystanie z niej jako podwykonawcy. Wydaje się, że dyrektor generalny tej firmy i urzędnik państwowy są spokrewnieni. Czy należy zorganizować spotkanie?

O:

Są tu sygnały ostrzegające o korupcji. Jednym z nich jest sugestia, że zdobędziemy kontrakt w zamian za skorzystanie z podwykonawcy, który ma bliski kontakt z urzędnikiem państwowym. Innym jest fakt, że nie potrzebujemy podwykonawcy, aby dostarczyć produkty i świadczyć usługi temu klientowi. Korupcja może przybierać różne formy i nie zawsze pociąga za sobą bezpośrednie wręczenie łapówki urzędnikowi państwowemu. W tej sytuacji należy poinformować urzędnika ds. zamówień publicznych, że nie ma potrzeby korzystania z zalecanego podwykonawcy i uprzejmie odmówić spotkania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, porozmawiaj z działem zgodności z przepisami lub działem prawnym.