Konflikty interesów

Dokonujemy mądrych, obiektywnych wyborów, które stawiają firmę i naszych klientów ponad osobistymi korzyściami. Pracujemy razem, aby wygrywać dla naszych klientów. Nie pozwalamy, aby osobiste interesy lub relacje przeszkadzały nam w wygrywaniu jako jeden zespół.

Czytaj więcej
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

Nadużycia związane z poufnymi informacjami i rynkiem papierów wartościowych

Nigdy nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy informacji wewnętrznych na temat Johnson Controls ani żadnej innej spółki w celu prowadzenia obrotu giełdowego.

Czytaj więcej

Własność i zasoby materialne, nasza reputacja oraz nasze informacje poufne i zastrzeżone

Chronimy reputację i inne aktywa Johnson Controls, ponieważ są one podstawą naszej przyszłości. Nasze aktywa - majątek, pieniądze, informacje, pomysły i reputacja - podtrzymują naszą działalność i pozwalają nam inwestować w innowacje i ciągłe doskonalenie.

Czytaj więcej
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

Prowadzenie ewidencji i ujawnianie informacji

Prowadzimy dokładną dokumentację i księgi rachunkowe, aby pomóc nam w skutecznym działaniu i dostarczaniu terminowych i prawdziwych informacji tym, którzy muszą na nich polegać.

Czytaj więcej

Odpowiedzialna komunikacja

Wzmacniamy naszą markę i relacje z interesariuszami poprzez przemyślaną, dokładną i spójną komunikację oraz odpowiedzialne zaangażowanie w mediach społecznościowych. Komunikujemy się zgodnie z prawdą, dokładnie i konsekwentnie z klientami, inwestorami i innymi interesariuszami.

Czytaj więcej
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room