Jak odnosimy sukces

Dokonujemy mądrych, obiektywnych wyborów stawiających naszą firmę i klientów przed naszymi korzyściami osobistymi.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Współpracujemy, aby osiągać sukces dla naszych klientów. Nie pozwalamy, by osobiste interesy i relacje stawały na drodze do sukcesu osiąganego jako jeden zespół. Podejmujemy decyzje w sposób otwarty, przemyślany i uczciwy. To przynosi korzyść naszej firmie i pokazuje wszystkim, że mogą zaufać, iż postąpimy właściwie.

A male and female colleague conversing in a modern office
A colleague explaining the other pointing at a monitor

Jak wygląda sukces

Działamy w najlepszym interesie firmy w następujący sposób:

 • Podejmujemy bezstronne decyzje biznesowe oparte na istotnych faktach i trafnym osądzie
 • Unikamy sytuacji, w których decyzja mogłaby być oparta — lub sprawiać wrażenie bycia opartej — na sprzecznych interesach (np. potencjalnych korzyściach osobistych)
 • Zgłaszamy wystąpienia konfliktów interesów, których nie da się uniknąć, aby można było się nimi odpowiednio zająć
 • Szukamy porady, gdy nie jesteśmy pewni, czy występuje konflikt

Czym jest konflikt interesów?

Konflikt interesów występuje, gdy relacje społeczne lub rodzinne, działania poza miejscem pracy, inwestycje finansowe lub inne osobiste interesy mogą zaszkodzić naszej zdolności podejmowania bezstronnych decyzji w imieniu firmy. Musimy być ostrożni, aby uniknąć nawet pozornego konfliktu interesów, ponieważ mógłby on sprawić, że inne osoby pomyślą, iż postępujemy niewłaściwie.

Zadaj sobie następujące pytania:

Czy moje sugerowane rozwiązanie lub działanie:

 • Sprawia, że czuję zobowiązanie wobec kogoś innego?
 • Będzie niezgodne z wartościami firmy Johnson Controls?
 • Jest pod wpływem (nawet niewielkim) względów osobistych lub rodzinnych?
 • Sprawia wrażenie, że nie stawiam najlepszego interesu firmy na pierwszym miejscu?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak” lub „być może”, należy zasięgnąć porady przy użyciu zasobów wymienionych tutaj. Jeśli uważasz, że może występować konflikt interesów, ujawnij go pod adresem ComplianceForms.jci.com.

Konflikty interesów mogą przybierać różne formy. Poniższe wskazówki obejmują jedne z najczęstszych sytuacji. Patrz także nasza Polityka dotycząca konfliktów interesów.

Krewni i przyjaciele

Nie pozwalamy, by chęć pomocy przyjaciołom i rodzinie wpływała na nasze decyzje w pracy.

Unikamy ryzyka wpływu relacji osobistych na naszą obiektywność w następujący sposób:

 • Trzymamy przyjaciół i krewnych z dala od relacji służbowych i działu, w którym pracujemy, niezależnie od tego, czy są pracownikami, stażystami, czy podwykonawcami
 • Przekazujemy innym podejmowanie decyzji związanych z zatrudnieniem (takich jak przyjęcie do pracy, awans i postępowanie dyscyplinarne) przyjaciół i krewnych
 • Podejmujemy kroki w celu zapewnienia przejrzystości i niezależności przy rozważaniu przyjaciół lub krewnych jako potencjalnych dostawców usług dla firmy Johnson Controls
 • Dokładnie rozważamy decyzje dotyczące korzystania z byłych pracowników firmy Johnson Controls jako konsultantów, podwykonawców lub dostawców

Two people in formal attire having a discussion sitting at a conference table
A family of three doing chores around a kitchen island

Inwestycje własne i rodzinne

Na nasze decyzje nie ma wpływu perspektywa zysków finansowych dla nas samych lub członków naszych rodzin.

Oddzielamy osobiste względy finansowe od decyzji biznesowych w następujący sposób:

 • Nie obejmujemy znaczących* udziałów finansowych w firmach powiązanych lub konkurujących z firmą Johnson Controls
 • Informujemy dział zgodności z przepisami, jeśli bliski krewny jest zatrudniony lub obejmuje znaczące* udziały finansowe w firmie powiązanej lub konkurującej z firmą Johnson Controls

* Aby uzyskać informację, czy udział finansowy jest znaczący, skonsultuj się z działem ds. zgodności z przepisami.

Prezenty i gościnność

Pozyskujemy klientów i budujemy relacje w oparciu o zaufanie i wzajemną wartość, a nigdy dzięki nieodpowiednim prezentom czy gościnności.

Unikamy potencjalnych konfliktów związanych z wręczaniem prezentów i oferowaniem gościnności w następujący sposób:

 • Zapewniamy posiłki i rozrywkę w rozsądnych ilościach tylko w ramach negocjacji biznesowych i tylko wtedy, gdy nie narusza to zasad ustalonych przez organizację odbiorcy
 • Nie wręczamy ani nie przyjmujemy prezentów ani rozrywki z zamiarem wpływania na postępowanie odbiorcy
 • Osobom, z którymi prowadzimy lub chcemy prowadzić interesy, wręczamy tylko prezenty mające wartość symboliczną
 • Nigdy nie wręczamy prezentów w formie gotówki lub ekwiwalentów środków pieniężnych
 • Oferujemy prezenty lub rozrywkę klientom rządowym tylko wtedy gdy jest to dozwolone i zostało wcześniej zatwierdzone przez doradcę ds. zgodności z przepisami
 • Opłacamy uzasadnione koszty podróży i zakwaterowania innych osób zgodnie z naszymi zasadami i tylko wtedy gdy zostanie to uprzednio zatwierdzone
 • Upewniamy się, że wszelkie prezenty, rozrywka i podróże są legalne, etyczne i zgodne z naszymi wartościami

Unikamy potencjalnych konfliktów związanych z otrzymywaniem prezentów i przyjmowaniem gościnności w następujący sposób:

 • Przyjmujemy tylko prezenty mające wartość nominalną
 • Nie przyjmowanie prezentów gotówkowych lub ich ekwiwalentów
 • Nie przyjmujemy prezentów w formie podróży od obcych podmiotów
 • Ograniczamy przyjmowanie rozrywki do wydarzeń sportowych, teatralnych lub kulturalnych (np. rozgrywek sportowych, gry w golfa lub koncertów) czy też posiłków
 • Uprzejmie odmawiamy akceptowania podróży, prezentów lub rozrywki, które naruszają naszą Politykę dotyczącą prezentów i rozrywki

A woman working on her tablet PC

Najpierw pomyśl

P:

Nasz zespół składa ofertę na duży kontrakt i spodziewamy się, że wkrótce poznamy wynik. Uczestniczę w konferencji, w której weźmie udział również kluczowa osoba decyzyjna potencjalnego klienta. Czy mogę zaprosić tę osobę na kolację, aby ostatni raz polecić ofertę firmy Johnson Controls?

O:

Nie jest to zalecane, ponieważ może zostać odebrane jako próba wywarcia niewłaściwego wpływu na klienta. Stawianie uczciwości na pierwszym miejscu oznacza zapewnianie klientom powodów do wyboru naszej firmy ze względu na jakość naszych produktów i obsługi klienta, a nie dlatego, że wręczyliśmy im cenny prezent lub hojnie ich ugościliśmy. Ponieważ termin podjęcia przez klienta decyzji o zamówieniu jest bliski, można to łatwo zinterpretować jako próbę wywarcia niewłaściwego wpływu na decyzję biznesową, co jest surowo zabronione. Szczególnie ważna jest ostrożność podczas procesu składania ofert. O ile osoba kontaktowa nie jest urzędnikiem państwowym, może być właściwe zaproszenie na spotkanie przy kawie czy herbacie — jako sposób budowania relacji i udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania potencjalnego klienta na temat firmy Johnson Controls.

Two colleagues looking at a tablet and conversing in an office lobby

Możliwości firmowe

Korzystamy z wiedzy zdobytej w trakcie naszej pracy oraz z zasobów i aktywów firmowych, aby móc lepiej pomóc naszym klientom odnieść sukces. Unikamy konfliktów interesów lub szkód dla naszej działalności, nie doprowadzając do następujących sytuacji:

 • Samodzielne korzystanie z okazji biznesowych lub inwestycyjnych poznanych w trakcie naszej pracy
 • Wykorzystywanie firmowej własności, informacji lub naszego stanowiska w firmie Johnson Controls do uzyskania niewłaściwych korzyści osobistych
 • Konkurowanie z firmą Johnson Controls w sposób bezpośredni lub pośredni

Działania poza pracą

Codziennie w firmie Johnson Controls dajemy z siebie wszystko, nie dopuszczając, by aktywność poza firmą — zawodowa lub inna — niekorzystnie wpływała na nasz wkład w działalność firmy. Chcemy żyć pełnią życia i być produktywni poza pracą, nie doprowadzając do następujących sytuacji:

 • Ingerowanie w nasze obowiązki lub wyniki w firmie Johnson Controls
 • Praca dla konkurenta lub dostawcy
 • Ryzykowanie szkód dla działalności lub reputacji firmy
 • Wykorzystywanie zasobów firmowych, w tym innych pracowników lub dostawców, do własnych korzyści
 • Tworzenie innego rodzaju konfliktu interesów

An upward view of modern corporate building

Najpierw pomyśl

P:

Moje ostatnie doświadczenia w renowacji mieszkań sprawiają, że myślę o kupnie nieruchomości wymagającej remontu i sprzedaniu jej z zyskiem, a może nawet uzyskaniu licencji na handel nieruchomościami. Angażuję się w działalność firmy Johnson Controls i nie sądzę, że zainteresowanie remontami mieszkań negatywnie wpłynie na moją pracę. Czy może to być problem?

O:
Chcemy, by nasi pracownicy żyli pełnią życia i byli szczęśliwi poza pracą. Jednocześnie od nas wszystkich oczekuje się, że każdego dnia będziemy z pełną uwagą poświęcać się i dawać z siebie wszystko dla firmy Johnson Controls. Musisz ustalić, czy podejmowanie znacznego dodatkowego wysiłku związanego z remontami i sprzedażą domów pozwoli ci zachować odpowiednią równowagę między obowiązkami osobistymi a zawodowymi. Jeśli uważasz, że może to spowodować konflikt interesów, ujawnij go pod adresem Compliance.jci.com.