Jak odnosimy sukces

Chronimy poufne informacje powierzane nam przez naszych klientów.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Bycie nastawionym na klienta to nie tylko dotrzymywanie obietnic i spełnianie oczekiwań. W głównej mierze oznacza to ciągłe zdobywanie zaufania klientów przez pokazywanie, że dbamy o ich interesy tak samo, jak o własne. Poufne informacje są tak samo cenne dla naszych klientów, jak i dla nas. Ich nieautoryzowane użycie lub ujawnienie mogłoby spowodować poważne szkody finansowe i odbić się na reputacji. Podejmujemy środki ostrożności, by chronić powierzane nam poufne informacje.

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

Jak wygląda sukces

Utrzymujemy zaufanie klientów w następujący sposób:

  • Jesteśmy tak samo ostrożni, obchodząc się z poufnymi informacjami klientów, jak z naszymi własnymi
  • Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć informacje klientów
  • Ujawniamy poufne informacje klientów tylko osobom uprawnionym i mającym potrzebę biznesową, by je znać
  • Nie dzielimy się poufnymi informacjami klientów z osobami spoza naszej firmy, chyba że klient wyrazi na to zgodę
  • Zakładamy, że informacje są poufne, jeśli nie potwierdzimy, że jest inaczej
  • Stosujemy się do przepisów dotyczących prywatności i do naszej Polityki prywatności
  • Kontaktujemy się z zespołem ds. zgodności z przepisami lub działem prawnym niezwłocznie, jeśli wiemy lub podejrzewamy, że informacje klienta zostały niewłaściwie potraktowane w jakikolwiek sposób

Najpierw pomyśl

P:

Przez 10 lat pracy w firmie Johnson Controls zdarzyło mi się współpracować z wieloma zespołami i udało mi się stworzyć silne relacje w ramach firmy. Znajomy z mojego ostatniego zespołu zapytał, czy mogę wysłać mu listę adresów e-mail klientów, aby mógł lepiej zaprezentować nową usługę. Wiem, że jesteśmy jednym zespołem i chcę pomóc znajomemu, ale nie mam pewności, czy mogę dzielić się tymi informacjami, nawet w ramach firmy. Jak należy potraktować tę prośbę?

O:

Działanie jako jeden zespół obejmuje znajdowanie sposobów współpracy w całej naszej organizacji, a także oznacza dzielenie się odpowiedzialnością, by spełniać nasze zobowiązania prawne i etyczne. Obejmuje to obowiązek ochrony informacji o klientach, z których wiele jest poufne. Jeśli takie informacje zostałyby ujawnione bez zgody klientów, mogłyby potencjalnie trafić w niepowołane ręce, narażając klienta i naszą reputację na niebezpieczeństwo. Nie udostępniaj tych informacji i przypomnij swojemu znajomemu, że klienci ufają, że wykorzystamy ich dane tylko w celach, w których je dostarczyli. Musimy uzyskać ich zgodę przed udostępnieniem informacji do innych celów.