Zapobieganie nadużyciom w łańcuchu dostaw

Pracujemy nad utrzymaniem etycznego łańcucha dostaw, współpracując wyłącznie z partnerami biznesowymi, którzy cenią i szanują prawa ludzi na całym świecie. Dlatego zobowiązujemy się do utrzymywania etycznego i przejrzystego łańcucha dostaw, który jest wolny od pracy dzieci, pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi.

Czytaj więcej
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

Zaopatrzenie

Wybieramy naszych dostawców w sposób uczciwy i obiektywny, aby dać nam najlepszą szansę na wygraną z naszymi klientami. Staramy się budować znaczące, długoterminowe relacje z dostawcami, oparte na wzajemnych korzyściach i zaufaniu. Relacje te pomagają nam wygrywać na rynku i zapewniać klientom wyjątkowe doświadczenia i rozwiązania.

Czytaj więcej

Oczekiwania wobec dostawców

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą działać zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, które sami stosujemy - zawsze uczciwie. Wierzymy w uczciwe postępowanie, okazywanie szacunku i wywiązywanie się z naszych zobowiązań. Nie oczekujemy niczego mniej od tych, którzy chcą prowadzić z nami interesy. 

Czytaj więcej
Three employees looking at a tablet PC