Różnorodność i poczucie przynależności

W pełni wykorzystujemy nasze różnorodne talenty, pochodzenie i perspektywy, aby uzyskać wyjątkowe spostrzeżenia i innowacje. Nasza różnorodność pozwala nam rozwiązywać problemy w sposób bardziej kreatywny, podejmować decyzje w sposób bardziej przemyślany i identyfikować możliwości w sposób bardziej proaktywny.

Czytaj więcej
A group of people with one on wheelchair discussing around a table
Close up view of data server

Prywatność danych pracowników

Chronimy dane osobowe naszych pracowników, kandydatów, dostawców i klientów. Johnson Controls szanuje prawo człowieka do prywatności.

Czytaj więcej

Równość szans i zapobieganie dyskryminacji

Przyciągamy utalentowanych ludzi, rozwijamy ich potencjał i przygotowujemy ich na sukces. Zatrudniamy i promujemy najlepszych i najzdolniejszych. Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, płeć, ciążę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny, służbę wojskową lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

Czytaj więcej
Two ladies having a discussion in the reception
Two employees wearing safety helmets looking at a datasheet on a shop floor

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie nasze i innych, abyśmy mogli w pełni wykorzystać nasz potencjał. Wygrywamy jako zespół, gdy dobro naszych pracowników i gości staje się naszym najwyższym priorytetem. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy; nasza wizja Zero Harm i powiązane z nią cele pozwalają nam się skupić.

Czytaj więcej

Traktowanie z szacunkiem, zapobieganie mobbingowi i nękaniu w miejscu pracy

Traktujemy innych z szacunkiem, promując pozytywne środowisko pracy, w którym rozwijamy się jako jeden zespół. Oznacza to, że działamy profesjonalnie, otwarcie i z szacunkiem rozmawiamy z innymi oraz wspieramy się nawzajem, gdy tylko możemy.

Czytaj więcej
Three colleagues in discussing