Jak odnosimy sukces

Jesteśmy dumni z naszego pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

W firmie Johnson Controls wspieranie społeczności, w których działamy, jest dla nas zarówno obowiązkiem, jak i szansą. Jako firma odpowiedzialna i aktywna, chcemy, aby nasze społeczności korzystały z naszej obecności i wsparcia. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy wniosą swój wkład poprzez wolontariat i działalność charytatywną. Naszym celem jest nie tylko oferowanie wsparcia, ale i udział w naszych społecznościach.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Jak wygląda sukces

Dążymy do wnoszenia pozytywnego wkładu w nasze społeczności w następujący sposób:

  • Akceptujemy naszą rolę odpowiedzialnego, pożądanego pracodawcy i konsumenta usług lokalnych
  • Wspieramy i doceniamy wysiłki pracowników w zakresie wolontariatu, mentoringu i działalności charytatywnej
  • Wnosimy wkład, gdyż jest to właściwe postępowanie, a nie dlatego, że w zamian oczekujemy rozgłosu czy przysług
  • Zapraszamy — ale nie zmuszamy — innych do wkładu w organizacje charytatywne lub inne cele społecznościowe
  • Przed przekazaniem w imieniu firmy darowizn w formie pieniędzy lub poświęconego czasu, uzyskujemy odpowiednie zgody, a także przestrzegamy naszej Polityki darowizn na cele charytatywne i sponsorowania akcji charytatywnych
  • Sprawdzamy, czy organizacje charytatywne, w które się angażujemy, działają uczciwie i zgodnie z obowiązującym prawem

Najpierw pomyśl

P:

Często działam jako wolontariusz w lokalnym oddziale organizacji charytatywnej pracującej z młodzieżą. Ponieważ firma Johnson Controls wspiera zaangażowanie w społeczności i wolontariat, zastanawiam się, czy mogę przedstawić moje usługi jako świadczone w imieniu firmy.

O:

Firma Johnson Controls mocno zachęca do angażowania się w nasze społeczności lokalne. Nierzadko nasi pracownicy reprezentują firmę na imprezach organizowanych przez społeczności. Zanim przedstawisz się społeczności jako przedstawiciel firmy Johnson Controls, zawsze musisz jednak uzyskać zgodę działu public relations.