Jak odnosimy sukces

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą dochowywać takich samych wysokich standardów, jakie stosujemy sami — zawsze działać uczciwie.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Wierzymy w uczciwe działanie, okazywanie szacunku i spełnianie naszych zobowiązań. Oczekujemy tego samego od tych, którzy chcą prowadzić z nami działalność. Nasze Globalne standardy dla dostawców określają te oczekiwania. Dostawcy muszą znać te standardy i przestrzegać ich, aby zapewnić, że współpracują z nami w sposób etyczny i odpowiedzialny, pomagając utrzymywać reputację firmy Johnson Controls.

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

Jak wygląda sukces

Utrzymujemy wysokie standardy i etyczne zachowania w naszym łańcuchu dostaw w następujący sposób:

  • Jasno i bezpośrednio przekazujemy dostawcom nasze wymagania, zarówno odnośnie tego, czego potrzebujemy, jak i sposobu, w jaki należy to osiągnąć
  • Negocjujemy w sposób przejrzysty i sprawiedliwy
  • Zapewniamy, że uzgodnione warunki są w pełni i dokładnie odzwierciedlone na piśmie: w umowach, zamówieniach i innych dokumentach
  • Przykładamy wagę do wyjaśniania naszych wartości i filozofii prowadzenia działalności oraz odzwierciedlania ich w naszych umowach
  • Stosujemy nasze Globalne standardy dla dostawców konsekwentnie we wszystkich relacjach z dostawcami
  • Zapewniamy dostawcom zasoby i dodatkowe wskazówki, dokonując wszelkich niezbędnych wyjaśnień co do oczekiwań