Jak odnosimy sukces

Zapewniamy sobie i innym bezpieczeństwo i zdrowie, abyśmy mogli osiągnąć nasz pełny potencjał.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Odnosimy sukces jako zespół, gdy za najwyższy priorytet uznajemy dobro naszych pracowników i gości. Nic nie jest ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nasza wizja „Zero wypadków” i związane z nią cele pozwalają nam utrzymać koncentrację. Zapewnianie wszystkim bezpieczeństwa to wspólna odpowiedzialność. Troszczymy się o siebie nawzajem w naszych codziennych działaniach, aby zapobiec urazom i wypadkom, a także podejmujemy odpowiednie działania, jeśli dostrzeżemy coś, co mogłoby spowodować szkodę. Praktykowanie dobrych nawyków bezpieczeństwa chroni nas, sprawiając, że nasze środowisko pracy jest bardziej komfortowe i pozwala skupić się na dostarczaniu wyjątkowych wrażeń i rozwiązań dla klientów.

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

Jak wygląda sukces

Promujemy kulturę „Zero wypadków” w następujący sposób:

  • Znamy wszystkie wskazówki i procedury bezpieczeństwa oraz przestrzegamy ich
  •  Nigdy nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka w miejscu pracy ani nie prosimy o to innych
  • Wstrzymujemy pracę natychmiast, gdy staje się ona niebezpieczna, nawet jeśli oznacza to opóźnienie produkcji lub zadania
  • Zawsze zgłaszamy niebezpieczne lub niezdrowe warunki lub zachowania, takie jak zagrożenia w miejscu pracy, uszkodzone lub brakujące urządzenia, groźby przemocy lub obecność broni na terenie firmy
  • Wiemy, co robić w razie odniesienia obrażeń lub w innych nagłych sytuacjach
  • Przychodzimy do pracy bez stosowania substancji, które mogłyby osłabić zdolność oceny sytuacji lub zagrozić bezpieczeństwu

Najpierw pomyśl

P:

Współpracownik z linii produkcyjnej w tym tygodniu dwukrotnie poprosił mnie o przejęcie jego obowiązków, gdy robił krótkie, nieplanowane przerwy. Jego nowe leki powodują, że czasami odczuwa on zawroty głowy. Powiedziałem mu, że obawiam się, że skutki uboczne leków mogą stanowić ryzyko dla niego i innych. Odparł, że nie ma się czym martwić — wkrótce przystosuje się do leków. Czy należy podjąć jakieś działanie?

A:

Wszyscy mamy obowiązek działać, jeśli zdamy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Niepodjęcie działania mogłoby stanowić naruszenie Kodeksu. Należy polecić współpracownikowi, by porozmawiał ze swoim przełożonym, który może rozważyć tymczasową zmianę obowiązków lub inny sposób poradzenia sobie z sytuacją. Musisz go poinformować, że jeśli nie zechce zgłosić tego problemu, ty i inni będziecie zobowiązani, by to zrobić. Szanujemy prawo każdej osoby do prywatności, ale bezpieczeństwo jest kluczowe.