Jak odnosimy sukces

Chronimy dane osobowe naszych pracowników, kandydatów, dostawców i klientów.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Firma Johnson Controls musi gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe, ponieważ pomagają nam prowadzić naszą działalność. Potrzebujemy tych informacji do wielu różnych celów, w tym utrzymywania relacji biznesowych z klientami i dostawcami, zarządzania świadczeniami pracowniczymi i przestrzegania wymogów prawnych. Firma Johnson Controls szanuje prawo do prywatności. W niewłaściwych rękach dane osobowe mogą być wykorzystane do identyfikacji osób, kradzieży tożsamości lub popełniania oszustw. Jako jeden zespół troszczymy się o siebie nawzajem — w miejscu pracy i w Internecie.

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

Jak wygląda sukces

Chronimy dane osobowe w następujący sposób:

  • Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w uzasadnionych celach biznesowych, uzyskując jedynie informacje potrzebne w danym celu
  •  Jesteśmy otwarci i jasno informujemy, jak i dlaczego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe
  • Nigdy nie udostępniamy więcej danych osobowych niż jest to konieczne ani nie udostępniamy ich osobom, które nie mają potrzeby biznesowej, by je znać
  • Chroniąc dane osobowe, kontrolujemy i bezpiecznie usuwamy je, gdy nie są już potrzebne do pierwotnego celu
  • Stosujemy się do wszystkich przepisów dotyczących prywatności oraz do naszej Polityki prywatności

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

Nasi pracownicy pracujący w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach mają prawo do omawiania wynagrodzenia, godzin pracy, innych warunków zatrudnienia, danych osobowych i/lub informacji o zatrudnieniu ze swoimi współpracownikami i stronami trzecimi, w tym agencjami rządowymi, związkami zawodowymi i mediami.

Nasi pracownicy pracujący poza Stanami Zjednoczonymi i ich terytoriami muszą przestrzegać przepisów prawa i regulacji obowiązujących w miejscach, w których pracują, dotyczących udostępniania warunków zatrudnienia, danych osobowych i/lub informacji o zatrudnieniu - tam, gdzie lokalne prawo zezwala pracownikom na udostępnianie tych informacji, mogą to robić; tam, gdzie lokalne prawo wymaga zachowania poufności tych informacji, pracownicy nie powinni ich udostępniać. 

Najpierw pomyśl

P:

Przyjaciółce z mojego zespołu niedawno urodziło się dziecko. Nasz kierownik zespołu chce wysłać jej kwiaty w imieniu firmy, co moim zdaniem jest miłym gestem. Ponieważ wie, że jesteśmy przyjaciółmi i mieszkamy blisko, poprosił mnie o adres domowy przyjaciółki. Przekazanie mu adresu bez uprzedniego poproszenia o pozwolenie mojej przyjaciółki sprawia, że czuję się nieswojo. Nie chcę jednak zepsuć niespodzianki, co więc mam zrobić?

O:

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych, niezależnie od tego, czy należą one do pracowników, klientów czy innych partnerów biznesowych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i wykorzystywanie tylko we właściwych celach i przez osoby uprawnione. Umożliwienie dostania się danych osobowych w niewłaściwe ręce może mieć bardzo poważne konsekwencje, potencjalnie ułatwiając kradzież tożsamości i inne przestępstwa. Powiedz swojemu kierownikowi, że wolisz, aby skonsultował się w tej sprawie z przedstawicielem działu kadr dla twojego zespołu.