Jak odnosimy sukces

Staramy się utrzymywać etyczny łańcuch dostaw, współpracując tylko z partnerami biznesowymi, którzy cenią i szanują prawa ludzi na całym świecie.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Kierujemy się naszym celem, który uwzględnia zobowiązanie do poszanowania i ochrony praw człowieka na całym świecie. Wierzymy, że właściwe wspieranie ludzi jest kluczem do pomyślnej przyszłości. Dlatego zobowiązujemy się utrzymywać etyczny i przejrzysty łańcuch dostaw, wolny od pracy dzieci, pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi.

Jako wczesny sygnatariusz paktu ONZ „Global Compact”, łączymy prawa człowieka z tworzeniem trwałej wartości, która może przynieść korzyści społeczeństwu.

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

Jak wygląda sukces

Dążymy do poszanowania i ochrony praw człowieka w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw w następujący sposób:

 • Zapewniamy bezpieczne i zdrowe warunki pracy we wszystkich obiektach firmy Johnson Controls
 • Szanujemy prawa pracowników do organizowania się i negocjowania układów zbiorowych i nigdy nie dyskryminujemy ich przedstawicieli
 • Płacimy uczciwe stawki rynkowe i spełniamy wszystkie wymagania prawne w zakresie wynagrodzeń lub wykraczamy poza to minimum
 • Umożliwiamy pracownikom wykonywanie pracy w czasie nie dłuższym niż zwykłe godziny pracy i godziny nadliczbowe dozwolone przez prawo lokalne
 • Przeprowadzamy odpowiednie audyty potencjalnych partnerów biznesowych i przestrzegamy zasad udzielania zamówień przy wyborze nowych dostawców, szukając tych, którzy nie naruszają praw człowieka
 • Wymagamy od dostawców przestrzegania naszych Globalnych standardów dla dostawców
 • Zabraniamy partnerom biznesowym nabywania lub wykorzystywania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami
 • Zgłaszamy wszelkie obawy związane z prawami człowieka do działu prawnego lub na Infolinii ds. uczciwości

Więcej informacji na temat poszanowania i ochrony praw człowieka można znaleźć w naszych zasadach dotyczących Praw człowieka i zrównoważonego rozwojuNiewolnictwa i handlu ludźmi, Zróżnicowania dostawców i Minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Stawanie ludzi ponad wszystko: wszystko jest powiązane

Troska o prawa człowieka to nie tylko sprawdzanie naszego łańcucha dostaw. To też sposób, w jaki ludzie powinni być traktowani w miejscu pracy, na rynku i w naszych społecznościach.

Zdajemy sobie sprawę z pozytywnego wpływu, jaki możemy wywrzeć jako firma działająca na całym świecie. Nasze zaangażowanie w tej dziedzinie znajduje odzwierciedlenie w Polityce praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Identyfikuje ona wiele obszarów, które mogą mieć wpływ na prawa człowieka, w tym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Warunki pracy
 • Przekupstwo i korupcja
 • Poszanowanie środowiska
 • Zarządzanie
 • Przejrzyste raportowanie i odpowiedzialność

Najpierw pomyśl

P:

Niedawno odbyłem wizytę w zakładzie ważnego dostawcy w kraju rozwijającym się. Niektórzy pracownicy wydawali mi się bardzo młodzi. Pamiętam, że przez dwa bardzo długie dni pracy widziałem te same twarze wcześnie rano i późnym wieczorem. Wiem, że praca dzieci i naruszenia związane z czasem pracy to problemy występujące w tej części świata. Ten dostawca ma dobrą reputację i zapewnia, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy. Czy moim obowiązkiem jest podzielenie się obawami lub przekazanie sprawy dalej?

O:
Firma Johnson Controls, jako sygnatariusz paktu ONZ „Global Compact” i podmiot zaangażowany w obronę praw człowieka, nie toleruje pracy dzieci lub innych nadużyć związanych z zatrudnieniem. Jeśli masz jakiekolwiek obawy co do występowania naruszeń praw pracowniczych lub praw człowieka u jednego z naszych dostawców, musisz podzielić się nimi z kierownictwem, działem zgodności z przepisami lub Infolinią ds. uczciwości, aby kwestia ta mogła zostać zbadana.