Jak odnosimy sukces

Szanujemy własność intelektualną i prawa handlowe innych tak, jak chcielibyśmy, żeby inni szanowali nasze prawa.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Szanujemy własność intelektualną i prawa handlowe innych. Nie przypisujemy sobie cudzych zasług ani nie kradniemy cudzych pomysłów. Rozumiemy, że korzystanie z cudzych praw bez zgody jest nielegalne i może narazić nas na odpowiedzialność prawną.

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

Jak wygląda sukces

Prowadzimy działalność z szacunkiem w następujący sposób:

  • Szanujemy pomysły, procesy i dzieła stworzone przez innych i nie naruszamy ich praw
  •  Korzystamy z zasobów innych podmiotów, takich jak oprogramowanie, muzyka, nagrania wideo i treści tekstowe tylko za ich zgodą i zgodnie z odpowiednimi licencjami
  • Stosujemy tylko oprogramowanie i procesy zatwierdzone przez naszą firmę
  • Przestrzegamy obowiązującego prawa własności intelektualnej