Zaangażowanie w społeczność i inwestycje

Jesteśmy dumni z wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W Johnson Controls widzimy zarówno odpowiedzialność, jak i możliwość wspierania społeczności, w których działamy. Jako odpowiedzialni i aktywni obywatele korporacyjni chcemy, aby nasze społeczności czerpały korzyści z naszej obecności i wsparcia.

Czytaj więcej
Group of people planting sapling in a park
A lady involved in a discussion with two men in a conference room

Działalność polityczna i lobbing

Wspieramy uczciwy proces polityczny, opowiadamy się za naszą polityką biznesową i zachęcamy naszych pracowników do aktywnego zaangażowania. Wierzymy, że aktywny udział w uczciwym procesie politycznym promuje zdrowe społeczeństwo. Jako Spółka angażujemy decydentów politycznych w kwestie i problemy, które są ważne dla naszej działalności i naszych klientów.

Czytaj więcej

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska

W nasze produkty, usługi i codzienne działania wpisujemy zaangażowanie na rzecz zrównoważonego świata. Wierzymy, że celem Johnson Controls jest pomoc w uczynieniu świata bezpiecznym, wygodnym i zrównoważonym. Dzięki temu jesteśmy lepszym partnerem dla naszych społeczności i klientów.

Czytaj więcej
An evening view of the solar farm and windmill