Jak odnosimy sukces

Wspieramy uczciwe procesy polityczne, promujemy nasze zasady biznesowe i zachęcamy naszych pracowników do aktywnego zaangażowania.

Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko

Wierzymy, że aktywny udział w uczciwych procesach politycznych promuje prawidłowo funkcjonujące społeczeństwo. Jako firma angażujemy wpływowych polityków w problemy i obawy ważne dla naszej działalności i naszych klientów. Zachęcamy pracowników do zaangażowania w politykę lokalną. Firma Johnson Controls stosuje generalne ograniczenia co do wykorzystania zasobów firmowych w celu wspierania kandydatów na stanowiska polityczne. Firma ma komitet ds. działań politycznych finansowany z dobrowolnych składek pracowników, wspierający w USA kandydatów, których cele są zgodne z polityką firmy.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Jak wygląda sukces

Odpowiedzialnie uczestniczymy w procesach politycznych w następujący sposób:

  • Zachęcamy pracowników do uczestnictwa w życiu politycznym, w tym głosowania, i korzystania z własnego czasu i pieniędzy
  • Zachęcamy uprawnionych pracowników do dobrowolnego udziału w komitecie ds. działań politycznych firmy Johnson Controls
  • Nie używamy nazwy Johnson Controls do promowania konkretnej partii politycznej
  • Nigdy nie próbujemy w niewłaściwy sposób wpływać na żadną rządową agencję, przedstawiciela lub prawodawcę
  • Unikamy wykorzystania zasobów firmowych w celu wspierania kandydatów na stanowiska polityczne lub urzędników z wyboru
  • Przestrzegamy wszystkich właściwych przepisów prawnych, wymogów dotyczących lobbingu i ujawniania informacji oraz naszej Polityki dotacji na cele polityczne

Najpierw pomyśl

P:

Udzielam się jako wolontariusz dla lokalnego polityka startującego w wyborach. Poproszono mnie o stworzenie transparentu na nadchodzące spotkanie wyborcze i potrzebuję dużej przestrzeni roboczej, by go wykonać. Chcę w tym celu skorzystać z sali konferencyjnej w biurze. Będę korzystać tylko z własnych materiałów i pracować nad transparentem po zakończeniu mojego dnia pracy w firmie Johnson Controls. Upewnię się również, że nikt inny nie będzie potrzebować pomieszczenia do celów związanych z pracą. Czy jest to dozwolone?

O:

Firma Johnson Controls szanuje prawo każdego pracownika do udziału w procesie politycznym. Jesteśmy dumni z naszych pracowników dobrowolnie poświęcających czas i pieniądze, by wspierać swoje przekonania polityczne i popieranych kandydatów. Jednak firma Johnson Controls nie zezwala na wykorzystywanie zasobów firmowych, w tym powierzchni biurowych, w celu wspierania konkretnego kandydata. Musimy unikać pozorów promowania konkretnych polityków lub partii. Dlatego też nie zostanie udzielona zgoda na korzystanie z sali konferencyjnej.