ข้อความจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"จอห์นสัน คอนโทรลส์เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย สะดวกสบายยิ่งขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น เราเข้าใจถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราที่มีต่อโลก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความไว้วางใจของลูกค้า และการรักษาคุณค่า เช่น คุณภาพและความซื่อสัตย์ แนวทาง Values First หลักจรรยาบรรณของ Johnson Controls เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการชี้แนะแนวทางของเรา แนวทาง Values First สนับสนุนให้เราจัดลำดับความสำคัญของค่านิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ ความเคารพ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของธุรกิจและลูกค้าของเรา"

- George Oliver

ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม
CEO George Oliver snapshot
Woman writing down notes

เมื่อค่านิยมของเราผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทุกคนย่อมได้รับชัยชนะ

สิ่งที่เราทำทุกวันที่ Johnson Controls ช่วยให้โลกได้ผลผลิตมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และยั่งยืนขึ้น การสร้างวิธีแก้ไขมุ่งสู่ชัยชนะเพื่อลูกค้าของเราเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเอาชนะตลาดได้ วิธีการที่เราทำนั้นสำคัญ เพราะชัยชนะจะไม่มีความหมายหากปราศจากความซื่อสัตย์ นั่นคือสาเหตุว่าทำไม ‘ความซื่อสัตย์ต้องมาก่อน’ เป็นค่านิยมอันดับแรกของเรา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎของ Johnson Controls

ค่านิยมต้องมาก่อน แนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณของเราเป็นหัวใจสำคัญของโครงการจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎของ Johnson Controls โครงการนี้คือแนวทางที่บูรณาการเพื่อรับรองว่าพฤติกรรมของพนักงาน การดำเนินการทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของเรายังรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติ การติดตาม การรายงานเครื่องจักร และวิธีการอื่นๆ โครงการจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎช่วยให้เราแยกแยะและนำจรรยาบรรณและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎไปใช้ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงทำธุรกิจตามหลักค่านิยมของเรา

Group discussion

ความรับผิดชอบของเรา

ที่ Johnson Controls ทุกคนต้องคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณและปฏิบัติตามทุกวัน ทุกที่ โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่หรือความอาวุโส รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคน การละเมิดจรรยาบรรณถือเป็นเรื่องรุนแรง นำมาซึ่งการดำเนินการทางวินัย อาจถึงขั้นและรวมถึงการพ้นสภาพพนักงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม
Man working in front of the laptop

เลือกอย่างชาญฉลาด

ค่านิยมของเราแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นสำคัญเท่าๆ กับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ทางเลือกในระหว่างการทำงานสะท้อนความเป็นตัวเรา ทั้งในฐานะบุคลากรและภาพรวมขององค์กร เราต้องการเป็นที่รู้จักในเรื่องการตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและบริษัทที่เราภาคภูมิใจ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม
Man in wheelchair looking at the laptop
Women holding tablet and smiling

การแจ้งและขอความช่วยเหลือ

โดยปกติแล้ว สิ่งที่ควรทำนั้นชัดเจน แต่ในบางเวลา สถานการณ์หนึ่งอาจดูซับซ้อนหรือไม่ปกติ และเราอาจไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัย โปรดแจ้งให้เราทราบทันที เราไม่เพียงแต่มีหน้าที่ที่ต้องทำแต่เรายังได้รับความกระจ่างอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีบางอย่างผิดปกติ เราจะมีโอกาสตรวจสอบและแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม