วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก เราปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามทางการค้าที่ใช้กับเรา

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราภาคภูมิใจที่มีลูกค้าและเครือข่ายการทำงานในหลายประเทศทั่วโลก เราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทุกๆ ที่ที่เราทำธุรกิจ รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลอาจควบคุมการนำเข้าและส่งออกวัสดุและข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน และอาจงดการทำธุรกิจกับบุคคล กลุ่มคน หรือประเทศใดๆ เนื่องด้วยความปลอดภัยของชาติ และเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าไม่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ การระงับสัญญา และการถูกตัดสินโทษจำคุกเท่านั้น แต่การกระทำเช่นนี้ยังช่วยให้โลกปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย

 

A woman on a phone call outside corporate office buildings
A man in a safety vest smiling at the camera

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างรับผิดชอบโดย:

ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของบริษัทที่สร้างข้อกำหนดทางการค้าไว้ รวมถึง นโยบายการปฏิบัติตามกฎการค้าของเรา

ไม่ทำการตลาด ขาย หรือให้บริการโดยที่ทราบดีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายการต้องห้ามหรือคาดโทษในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรืออื่นๆ ที่บังคับใช้

ปฏิบัติตามข้อห้ามตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบองค์กรภายนอกที่เราตั้งใจจะทำธุรกิจด้วย

แจ้งต่อฝ่ายกฎหมาย หากมีลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือบุคคลอื่นขอร้องให้เราเข้าร่วมการคว่ำบาตร

คิดก่อน

ถาม:

ฉันทราบดีว่า Johnson Controls มักสำรวจตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตภัณฑ์และแนวทางแก้ไขของเรา ตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศติดต่อฉันเพื่อแจ้งว่าเขาได้รับการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรายังไม่เคยจำหน่ายในประเทศแถบนั้นมาก่อน ฉันตระหนักว่าเรามีข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่ในการจำหน่ายและวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ฉันถามตัวแทนจำหน่ายเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้งานและวิธีการใช้ แต่คำตอบของเขาคลุมเคลือ และดูเหมือนเขาต้องการลดความกังวลใจของฉัน ฉันคิดว่าเขาไม่เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ:

คุณมีไหวพริบดีที่ยกประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้า นับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพิจารณาโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศกับความเสี่ยงประเภทนี้ คุณควรสอบถามตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติม เพราะเราไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หากยังไม่เข้าใจจุดประสงค์และวิธีการใช้ของผู้ใช้อย่างแท้จริง คุณควรแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศต่อฝ่ายบริหาร ทีมการปฏิบัติตามกฎการค้า หรือฝ่ายกฎหมายเพื่อขอความช่วยเหลือ