วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราไม่เคยใช้หรือแบ่งปันข้อมูลวงในเกี่ยวกับ Johnson Controls หรือบริษัทอื่นเพื่อการซื้อขายในตลาดหุ้น

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ ทำให้เราอาจต้องเข้าถึงข้อมูลของ Johnson Controls หรือบริษัทอื่นๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน การยึดความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนนั้น แสดงให้เห็นว่า พวกเราได้รับความไว้วางใจได้ที่จะปกป้องข้อมูลของพวกเขาได้ ข้อมูล “วงใน” ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่นักลงทุนเห็นว่าสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรือที่เราเรียกว่าเอกสารข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ การใช้ข้อมูลนี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น เรียกว่า การซื้อขายด้วยข้อมูลวงใน ซึ่งผิดกฎหมาย เพราะข้อมูลนั้นให้ผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม และบิดเบือนตลาดการเงิน มีการบังคับใช้กฎหมายต่อด้านการซื้อขายด้วยข้อมูลวงในอย่างเข้มงวด หากใครฝ่าฝืนอาจมีโทษเป็นค่าปรับจำนวนมากและถูกจำคุก

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในโดย:

  • ไม่ใช้ข้อมูลวงในในการซื้อขายหุ้นของ Johnson Controls หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นสู่สาธารณะและตลาดมีโอกาสที่จะวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลวงในกับผู้ใดก็ตามนอกบริษัท รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน
  • เปิดเผยข้อมูลวงในกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น
  • ดูแลรักษาและปกป้องข้อมูลวงในจากการเปิดเผยโดยไม่เจตนา โดยใช้เอกสารของบริษัทด้วยความระมัดระวัง และพูดคุยอย่างพอเหมาะในพื้นที่เปิดโล่ง
  • หลีกเลี่ยง “การไหลของข้อมูล” หรือการส่งต่อเอกสารข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับบริษัทใดๆ แก่ผู้ใดก็ตามที่ทำการซื้อขาย โดยทราบข้อมูลดังกล่าว

คิดก่อน

ถาม:

การลงทุนของลุงฉันไม่ดีขึ้นเลย นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก และฉันรู้ดีว่าเขาต้องลำบากมากในการส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย เขาถามฉันว่าเขาควรซื้อหุ้นของ Johnson Controls หรือไม่ ฉันคิดว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยเขาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังจะปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผลักดันราคาหุ้น ฉันบอกเขาเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และแนะนำหุ้นให้เขาได้หรือไม่

ตอบ:
ไม่ได้อย่างแน่นอน รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะถึงนี้เป็นเอกสารข้อมูลที่เราไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้ลุงของคุณได้ผลประโยชน์การแลกเปลี่ยนอย่างไม่ยุติธรรม การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องผิดกฎหมาย บอกเขาว่า เพราะคุณเป็นพนักงานของ Johnson Controls คุณจึงไม่สามารถให้ข้อมูลของบริษัทที่อาจสนับสนุนหรือห้ามไม่ให้ผู้ใดก็ตามซื้อขายหุ้น โปรดให้เขาอ้างอิงในส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของเรา หรือแนะนำให้เขาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากเขามีข้อสงสัยโดยเฉพาะ