การมีส่วนร่วมและการลงทุนของชุมชน

เรามีความภาคภูมิใจในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนที่เราอาศัยและทํางาน ที่ Johnson Controls เราเห็นทั้งความรับผิดชอบและโอกาสในการสนับสนุนชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นเราต้องการให้ชุมชนของเราได้รับประโยชน์จากการมีอยู่และการสนับสนุนของเรา

อ่านเพิ่มเติม
Group of people planting sapling in a park
A lady involved in a discussion with two men in a conference room

กิจกรรมทางการเมืองและการล็อบบี้

เราสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองที่เป็นธรรม สนับสนุนนโยบายทางธุรกิจของเรา และสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการทางการเมืองที่เป็นธรรมส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพดี ในฐานะบริษัท เรามีส่วนร่วมกับผู้กําหนดนโยบายในประเด็นและข้อกังวลที่สําคัญต่อธุรกิจและลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติม

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

เราสร้างความมุ่งมั่นสู่โลกที่ยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ บริการ และการดําเนินงานประจําวันของเรา เราเชื่อว่าจุดประสงค์ของ Johnson Controls คือการช่วยให้โลกปลอดภัยสะดวกสบายและยั่งยืน สิ่งนี้ทําให้เราเป็นพันธมิตรที่ดีขึ้นสําหรับชุมชนและลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติม
An evening view of the solar farm and windmill