วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราทำให้ตัวเราและคนอื่นๆ ปลอดภัยและมีสุขภาพดีเพื่อที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า „ค่านิยมต้องมาก่อน“

เราชนะเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเราให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานและผู้เยี่ยมชมมาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพราะวิสัยทัศน์เรื่องอันตรายเป็นศูนย์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรามุ่งมั่น การทำให้ทุกคนปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เราเฝ้าระวังให้คนอื่นๆ ระหว่างการทำงานในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ และเราดำเนินการอย่างเหมาะสม หากเราพบบางสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การฝึกนิสัยรักษาความปลอดภัยช่วยปกป้องเรา ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานสะดวกสบาย และเราสามารถให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าและแนวทางแก้ปัญหาที่โดดเด่นเหนือใคร

Elderly woman sharing her story in a support group
Top view of people having a discussion around a conference table with a floor plan on it

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราส่งเสริมการทำงานแบบ “อันตรายเป็นศูนย์” โดย:

  • ทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำและกระบวนการด้านความปลอดภัยทั้งหมด
  • ไม่ทำในสิ่งที่จะเกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นในสถานที่ทำงาน หรือขอให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น
  • หยุดทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ทันทีหากพบว่าไม่ปลอดภัย แม้ว่าจะทำให้การผลิตหรือการทำงานต้องล่าช้า
  • รายงานสภาวะหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อันตรายในที่ทำงาน อุปกรณ์ที่เสียหายหรือสูญหายไป การข่มขู่โดยใช้ความรุนแรงหรืออาวุธต่อทรัพย์สินของบริษัท
  • รู้ว่าต้องทำอะไรในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
  • มาทำงานโดยปราศจากสารเสพติดใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือก่อให้เกิดอันตราย

คิดก่อน

ถาม:

เพื่อนร่วมงานในสายการผลิตขอให้ฉันทำงานแทนถึงสองครั้งในสัปดาห์นี้ ในขณะที่เขาออกไปพัก ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลา ยาตัวใหม่ของเขามักทำให้เขามึนศีรษะ ฉันบอกเขาว่าฉันกังวลว่าผลข้างเคียงของยาอาจทำให้เขาและคนอื่นๆ เสี่ยงที่จะเกิดอันตราย เขาบอกว่าไม่ต้องกังวล อีกไม่นานเขาจะปรับตัวเข้ากับยาได้ ฉันต้องดำเนินการอะไรหรือไม่

ตอบ:

เราทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการอะไรบางอย่างหากเราทราบว่าอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพ การไม่ทำเช่นนั้นคือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของเรา คุณควรแนะนำเพื่อนร่วมงานของคุณให้แจ้งหัวหน้างาน ซึ่งอาจพิจารณามอบหมายหน้าที่ในฝ่ายอื่นชั่วคราว คุณควรบอกเขาว่าหากเขาไม่แจ้งปัญหา คุณและคนอื่นๆ จำเป็นต้องแจ้ง เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของทุกคน แต่ความปลอดภัยสำคัญที่สุด