วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราคาดหวังให้ผู้จัดซื้อของเราดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกับที่เราใช้ ด้วยความซื่อสัตย์ตลอดเวลา

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราเชื่อในการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ แสดงความเคารพ และบรรลุข้อผูกพันของเรา เราไม่คาดหวังอะไรมากไปกว่านี้จากผู้ที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับเรา มาตรฐานผู้จัดหาสินค้าและบริการทั่วโลก ของเราชี้แจงความคาดหวังเหล่านี้ไว้ ผู้จัดซื้อจัดจ้างของเราจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อรับรองว่าพวกเขาทำงานอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบ และช่วยรักษาชื่อเสียงของ Johnson Controls

Woman smiling holding a coffee glass and her phone
Woman in conversation, smiling at another woman

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราคงไว้ซึ่งมาตรฐานและการดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณในซัพพลายเชนของเรา:

  • มีความชัดเจนและตรงไปตรงมากับผู้จัดซื้อเกี่ยวกับข้อกำหนดของเรา ทั้งสิ่งที่เราต้องการและวิธีการดำเนินการให้สำเร็จ
  • ต่อรองอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
  • ทำให้แน่ใจว่ามีการระบุข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วนและถูกต้อง: รายการสั่งซื้อและเอกสารอื่นๆ ในสัญญา
  • อธิบายค่านิยมและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา และระบุลงไปในสัญญาอย่างชัดเจน
  • ใช้ มาตรฐานผู้จัดหาสินค้าและบริการทั่วโลก ในความสัมพันธ์กับผู้จัดซื้ออย่างสม่ำเสมอ
  • จัดหาทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมให้ผู้จัดซื้อสำหรับเป็นคำอธิบายที่จำเป็นตามที่คาดหวัง