วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดด้วยวิธีการที่มีจรรยาบรรณ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

การติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดเพื่อให้เข้าใจลักษณะของการแข่งขัน ช่วยให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถคาดเดาความต้องการของลูกค้า เรายึดความซื่อสัตย์ต้องมาก่อน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ

Frog's eye view of a modern skyscraper and a tree
A man standing in a balcony surrounded by lush green plants and trees

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เรารวบรวมข่าวกรองการแข่งขันอย่างเหมาะสมโดย:

  • ซื่อตรงเกี่ยวกับตัวตนและเหตุจูงใจของเราเมื่อมีการสอบถาม
  • ไม่ใช้บุคคลที่สามให้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยตัวเอง
  • ไม่ร้องขอให้เพื่อนร่วมงาน (หรือผู้ที่คาดว่าเป็นลูกจ้าง) เปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับนายจ้างคนก่อนหน้า

คิดก่อน

ถาม:

ฉันทำงานในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฉันกำลังดำเนินการต่อรองและสรุปแบบเสนอการประมูลสำหรับโครงการใหญ่ วันนี้ฉันได้รับอีเมลจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของผู้ที่คาดว่าเป็นลูกค้าของเรา และเธอได้แนบแบบเสนอราคาของคู่แข่งโดยไม่ตั้งใจมาให้ แทนที่จะเป็นแบบเสนอราคาของเราของเรา ฉันเห็นว่าราคาประมูลของคู่แข่งต่ำกว่าของเราร้อยละ 25 ฉันต้องการลดราคาประมูลของเราเพื่อเอาชนะการแข่งขัน ฉันทำเช่นนั้นได้หรือไม่

ตอบ:

ไม่ได้ ค่านิยมเรื่อง “ความซื่อสัตย์ต้องมาก่อน” กำหนดให้เรารวบรวมและใช้ข่าวกรองการแข่งขันอย่างถูกกฎหมายและมีจรรยาบรรณ ในที่นี้ การใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของลูกค้าอาจทำลายความไว้วางใจของพวกเขา หากคนภายนอกรับรู้ว่าเราใช้ประโยชน์จากลูกค้าด้วยวิธีการเช่นนี้ ย่อมเป็นการทำลายชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์และการทำธุรกิจอย่างยุติธรรมของเรา และเราอาจสูญเสียสัญญาได้ คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และบอกเธอว่าคุณจะลบอีเมลและเอกสารแนบทิ้ง แทนที่จะหาประโยชน์จากข้อมูลนี้ คุณควรรายงานฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับความผิดพลาดเพื่อยืนยันว่าเอกสารมีความเหมาะสม และมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของแบบเสนอราคาของคุณ จำไว้ว่า หลักปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับข่าวกรองการแข่งขันคือ การคิดว่าเราจะรู้สึกอย่างไร หากคู่แข่งทำเช่นนั้นกับเรา