ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของลูกค้า

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่ลูกค้าของเรามอบความไว้วางใจให้เรา ข้อมูลที่เป็นความลับมีค่าต่อลูกค้าของเราเช่นเดียวกับเรา การใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตรายทางการเงินและชื่อเสียงอย่างร้ายแรง  เราใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่มอบหมายให้เรา

อ่านเพิ่มเติม
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

การปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐบาล

เราถือว่าเป็นสิทธิพิเศษในการให้บริการลูกค้าภาครัฐและดูแลเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่พิเศษของเราที่มีต่อพวกเขา 

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการให้บริการ การขาย และการตลาดที่ซื่อตรง

เราพูดอย่างมั่นใจและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าเพราะสิ่งนี้สร้างความไว้วางใจในแบรนด์ของเรา เราแสดงให้เห็นว่าเราเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีที่ชัดเจนและเป็นความจริงอย่างไร และเราทําตามคํามั่นสัญญาของเรา

อ่านเพิ่มเติม
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เรามุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเราผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ปลอดภัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ เราต้องการลูกค้าที่อยู่กับเราในระยะยาวลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราเข้าใจคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีกว่าคู่แข่งของเรา

อ่านเพิ่มเติม