วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิทางการค้าของผู้อื่น และเราต้องการให้พวกเขาเคารพเราเช่นเดียวกัน

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิทางการค้าของผู้อื่น เราไม่รับผลประโยชน์หรือขโมยแนวคิดใดๆ ที่เราไม่ได้คิดเอง เราทราบดีว่าการใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Two people wearing smart glasses, looking at a model of a tower on a table
A man looking at his mobile with holographic projection of connections around him

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราทำธุรกิจอย่างให้เกียรติ:

  • เคารพความคิด กระบวนการ และผลงานที่ผู้อื่นสร้าง และไม่ละเมิดสิทธิของพวกเขา
  • ใช้สินทรัพย์ของบุคคลภายนอก เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง วิดีโอ และเนื้อหาที่เป็นข้อความ เมื่อได้รับอนุญาตและภายใต้การรับรองที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์และกระบวนการที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทของเราเท่านั้น
  • ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้