การป้องกันการล่วงละเมิดในซัพพลายเชน

เราทํางานเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมโดยทํางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสําคัญและให้เกียรติสิทธิของผู้คนทุกที่เท่านั้น ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรมและโปร่งใสซึ่งปราศจากการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

อ่านเพิ่มเติม
Two employees inspecting at a site with a blueprint in hand
An inside view of a warehouse

การจัดซื้อ

เราเลือกซัพพลายเออร์ของเราอย่างยุติธรรมและเป็นกลางเพื่อให้เรามีโอกาสที่ดีที่สุดในการชนะกับลูกค้าของเรา เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มีความหมายในระยะยาว โดยอิงจากผลประโยชน์และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้เราชนะในตลาดและมอบประสบการณ์และโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

ความคาดหวังของผู้จัดจำหน่าย

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราดําเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสูงเดียวกันกับที่เราใช้กับตัวเราเอง – ด้วยความซื่อสัตย์เสมอ เราเชื่อในการกระทําด้วยความซื่อสัตย์แสดงความเคารพและปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเรา เราคาดหวังไม่น้อยจากผู้ที่ต้องการทําธุรกิจกับเรา 

อ่านเพิ่มเติม
Three employees looking at a tablet PC