วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราเสริมสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์กับผู้ถือประโยชน์ร่วมให้มั่นคง ด้วยการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ แม่นยำ สอดคล้องกัน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยความรับผิดชอบ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราสื่อสารตามความเป็นจริง อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือประโยชน์ร่วมอื่นๆ ซึ่งนับว่าสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจบนพื้นฐานของความเชื่อใจ ความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว และค่านิยมร่วมกัน มากกว่าเพียงแค่การดำเนินธุรกรรมตามปกติ เราจำได้เสมอว่า เราทุกคนเป็นตัวแทนของแบรนด์ Johnson Controls เราเผยแพร่ค่านิยมออกสู่ตลาด และรักษาชื่อเสียงของเราไว้ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ และให้พนักงานที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์จัดการกับการติดต่อจากภายนอก

Side view of a woman with a mobile phone in her hand
Side view of a woman trying a laptop in an electronics store

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราเสริมสร้างความมั่นคงของแบรนด์และชื่อเสียงโดย:

 • ปฏิบัติตาม นโยบายการสื่อสาร ของเรา เมื่อจัดการกับการติดต่อสอบถามจากภายนอก หรือเมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลในนาม Johnson Controls และเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • ดำเนินการอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์
 • จำไว้เสมอว่ากิจกรรมออนไลน์ของเรา แม้จะเป็นงานภายนอก แต่อาจส่งเสริมหรือทำลาย Johnson Controls ได้
 • การแสดงความคิดเห็นให้ถือเป็นความคิดเห็นของเราเอง เว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทน
  Johnson Controls
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ (เกี่ยวกับบริษัท ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา)
 • ไม่แบ่งปันข้อมูลการสื่อสารภายในของพนักงาน เช่น อีเมลทั่วไป หรือเรื่องราวในพอร์ทัล
 • ไม่แสดงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือล่วงละเมิด
 • ไม่ให้กิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รบกวนการปฏิบัติงานของเราที่ Johnson Controls

เราเชื่อมต่อ สื่อสาร และเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยเชื่อมต่อ Johnson Controls กับลูกค้า ชุมชน และผู้ถือประโยชน์ร่วมกับเราทั่วโลกได้ทันที และยังทำให้เรามีชื่อเสียงที่มั่นคงและสามารถสร้างแบรนด์ของเราได้ พวกเราหลายคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อรับข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว การระมัดระวังในการปรากฏตัวออนไลน์และมีความรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราโพสต์ ช่วยลดความเสี่ยงในการตีความผิดหรือผิดประเด็นได้

คิดก่อน

ถาม:

ฉันติดตามเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบนสังคมออนไลน์ บางครั้งเขาโพสต์เนื้อหาที่อ้างถึงผู้บริหารของบริษัทในทางลบ แต่โปรไฟล์ของเขาบ่งบอกชัดเจนว่าเขาเป็นพนักงานของ Johnson Controls ฉันรู้ว่าเขามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างเปิดเผย แต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง เขาละเมิดนโยบายหรือแนวปฏิบัติใดๆ ของเราหรือไม่

ตอบ:

ไม่ เพื่อนร่วมงานของคุณไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติใดๆ ของเรา เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่เขาควรใช้ช่องทางที่เป็นสาธารณะน้อยกว่านี้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท แม้ว่าสังคมออนไลน์จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ใหม่และเปิดกว้าง เราควรใช้วิจารณญาณให้เหมือนกับที่เราใช้ในการสื่อสารแบบดั้งเดิม: พนักงานต้องไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากรในบริษัท ยกเว้นได้รับอนุญาต ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่เราไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และต้องไม่พูดสิ่งใดก็ตามที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฏหมาย