ผลประโยชน์ทับซ้อน

เราตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเป็นกลางซึ่งทําให้บริษัทและลูกค้าของเรานําหน้าผลประโยชน์ส่วนตัว เราทํางานร่วมกันเพื่อชัยชนะสําหรับลูกค้าของเรา เราไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์มาขัดขวางการชนะในฐานะทีมเดียว

อ่านเพิ่มเติม
A man discussing with a woman sitting on a wheel chair taking notes
Three people discussing in a conference room

การซื้อขายด้วยข้อมูลวงใน และการละเมิดความปลอดภัยของตลาด

เราไม่เคยใช้หรือแบ่งปันข้อมูลภายในเกี่ยวกับ Johnson Controls หรือบริษัทอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายในตลาดหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

ทรัพย์สินและสินทรัพย์จริง ชื่อเสียงของเรา รวมทั้งข้อมูลลับและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

เราปกป้องชื่อเสียงและทรัพย์สินอื่นๆ ของ Johnson Controls เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับอนาคตของเรา สินทรัพย์ของเรา—ทรัพย์สิน เงิน ข้อมูล แนวคิด และชื่อเสียง—รักษาการดําเนินงานของเราและช่วยให้เราสามารถลงทุนในนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
Front view of a corporate building
Two men with a laptop walking in a data server room

การเก็บบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

เราเก็บบันทึกและบัญชีที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้เราดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ข้อมูลที่ทันเวลาและเป็นความจริงแก่ผู้ที่ต้องการพึ่งพา

อ่านเพิ่มเติม

การสื่อสารอย่างรับผิดชอบ

เราเสริมสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผ่านการสื่อสารที่รอบคอบ ถูกต้อง และสม่ําเสมอ และการมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบกับโซเชียลมีเดีย เราสื่อสารตามความเป็นจริงถูกต้องและสม่ําเสมอกับลูกค้านักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม
A lady is happy as she looks at the tablet in her living room