วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนที่เราทำงานและใช้ชีวิตอยู่

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

ที่ Johnson Controls เรามองเห็นทั้งความรับผิดชอบและโอกาสในการสนับสนุนชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ในฐานะพลเมืองบริษัทที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ เราต้องการให้ชุมชนของเราได้ประโยชน์จากการมีบทบาทและการสนับสนุนของเรา เราคาดหวังให้พนักงานของเราสร้างความแตกต่างผ่านกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงเพื่อสนับสนุน แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราทุ่มเทเพื่อการมีส่วนร่วมในเชิงบวกในชุมชนของเราโดย:

  • ยอมรับบทบาทในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบที่ทุกคนเลือกและผู้บริโภคของการบริการในท้องถิ่น
  •  สนับสนุนและชื่นชมความพยายามของพนักงานที่เป็นอาสาสมัคร เป็นพี่เลี้ยง และทำงานเพื่อการกุศล
  • ส่งคืนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะเราคาดหวังให้มีการโฆษณาหรือการสนับสนุนเป็นการตอบแทน
  • เชิญชวนแต่ไม่กดดันให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศล หรือองค์กรชุมชนอื่นๆ
  • ต้องได้รับอนุมัติเรียบร้อยก่อนบริจาคเงินหรือใช้เวลาในนามบริษัท รวมถึงปฏิบัติตาม นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล
  • ตรวจสอบยืนยันการกุศลใดๆ ที่เราเข้าร่วมนั้นถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

คิดก่อน

ถาม:

ฉันเป็นอาสาสมัครที่ชมรมเด็กชายและเด็กหญิงของชุมชนเป็นประจำ เพราะ Johnson Controls สนับสนุนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมอาสาในชุมชน ฉันสงสัยว่าฉันสามารถเสนอการบริการในนามของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ:

Johnson Controls ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่พนักงานของเรานำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม คุณต้องขออนุญาตจากฝ่ายกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ ก่อนที่จะเสนอตัวในฐานะตัวแทนของ Johnson Controls ต่อชุมชน