วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราเอาชนะและรักษาธุรกิจไว้บนจุดแข็งของการนำเสนอคุณค่าและโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยความโปร่งใสและความไว้วางใจ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

การยึดความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนเสริมสร้างชื่อเสียงของเราในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เราไม่สนใจ “การซื้อ” ธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจกับผู้ใดก็ตามที่ส่งเสริมหรือยอมรับการกระทำที่ทุจริต การทุจริตส่งผลเสียต่อชุมชน บิดเบือนตลาด และทำให้ทุกคนดำเนินธุรกิจได้อย่างยากลำบาก เราขอต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงธรรมเนียมท้องถิ่นหรือข้อปฏิบัติของบริษัทอื่น เราหลีกเลี่ยงการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน

Two colleagues discussing sitting at an office table looking at a laptop
Reflection of a man in a glass window

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตรูปแบบอื่นๆ อย่างเต็มที่โดย:

 • ไม่เสนอ สัญญา หรือมอบสิ่งของที่มีมูลค่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือบุคคลอื่นเพื่อรับผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • ปฏิเสธสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ และแจ้งฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎทันที หากได้รับข้อเสนอ
 • เก็บบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อแสดงรายละเอียดของรายจ่ายทั้งหมดอย่างซื่อตรง และเพื่อไม่ให้มีการใช้เงินทุนของบริษัทอย่างผิดกฎหมาย
 • ดำเนินการตรวจสอบผู้ให้บริการจากภายนอกทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 • ไม่ใช้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามดำเนินการชำระเงินที่ไม่เหมาะสม เพราะเราไม่อยากทำด้วยตัวเอง
 • ปฏิบัติตาม นโยบายการเดินทาง ของกำนัล และความบันเทิงสำหรับบุคคลภายนอก และ นโยบายต่อต้านการทุจริต ของเราอย่างแข็งขัน
 • รายงานข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

รายงานข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

นั่นเป็นการทุจริตหรือไม่

 • ไม่ยอมรับ มาตรฐานผู้จัดจำหน่ายและบริการทั่วโลก ของเรา
 • คัดค้านข้อกำหนดในสัญญาการต่อต้านการทุจริต
 • รักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
 • เรียกร้องค่านายหน้าที่สูงผิดปกติ การจ่ายเป็นเงินสด หรือการโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อของผู้อื่น
 • เสนอคุณสมบัติที่ไม่ชัดเจนเพื่อให้บริการที่ต้องการ
 • มีชื่อเสียงด้านการดำเนินธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือ

คิดก่อน

ถาม:

ทีมของฉันกำลังประมูลโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาเขตเมืองในตลาดที่กำลังเติบโต แม้ว่าเราไม่ต้องการหุ้นส่วนเพื่อดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วง แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลแนะนำให้เราติดต่อบริษัทท้องถิ่นเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้รับเหมาช่วง แต่ปรากฏว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนั้นและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมีความเกี่ยวข้องกัน เราควรจัดการประชุมหรือไม่

ตอบ:

มีสัญญาณความทุจริตในสถานการณ์นี้ หนึ่งคือคำแนะนำที่ว่าเราจะชนะธุรกิจนี้ หากใช้ผู้รับเหมาช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และอีกหนึ่งความจริงที่ว่าเราไม่ต้องการผู้รับเหมาช่วงเพื่อมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้ารายนี้ การทุจริตมีหลายรูปแบบและไม่จำเป็นต้องเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง ในสถานการณ์นี้ คุณควรแจ้งพนักงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาที่เขาแนะนำ และปฏิเสธการประชุมอย่างสุภาพ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือฝ่ายกฎหมาย