วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราทำงานเพื่อรักษาซัพพลายเชนที่มีจรรยาบรรณโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้คุณค่าและให้เกียรติสิทธิของคนในทุกๆ ที่เท่านั้น

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราทำงานโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงความทุ่มเทที่จะเคารพและปกป้องสิทธิของคนทั่วโลก เราเชื่อว่าการสนับสนุนคนอย่างเหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามซัพพลายเชนที่มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และปราศจากการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การเป็นทาส และการค้ามนุษย์

ในฐานะผู้ลงนามลำดับต้นๆ ในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนและคุณค่าอันยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Woman sitting at a table, looking at a leather file in a cafe
A woman looking down at a tablet she's holding in an office

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เรามุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการทำงานและซัพพลายเชนโดย:

 • จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพในโรงงาน Johnson Controls ทุกแห่ง
 • เคารพสิทธิในการจัดการและต่อรองร่วมกันของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติกับตัวแทนของพวกเขา
 • จ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม ให้ตรงกับหรือดีกว่าข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทน
 • ไม่อนุญาตให้พนักงานทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติหรือล่วงเวลา ตามที่บัญญัติในกฎหมายท้องถิ่น
 • ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อเมื่อคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ที่ไม่ฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน
 • เรียกร้องให้ผู้จัดซื้อและผู้ขายปฏิบัติตาม มาตรฐานผู้จำหน่ายสากล
 • ไม่ให้หุ้นส่วนธุรกิจสั่งซื้อหรือใช้แร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง
 • รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่อฝ่ายกฎหมาย หรือผ่าน สายด่วนความซื่อสัตย์สุจริต

สำหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน กรุณาอ่านนโยบายของเราเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนและความยั่งยืน, การใช้แรงงานและการค้ามนุษย์, ความหลากหลายของผู้จำหน่าย และ แร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ง.

คนต้องมาก่อน: เราเชื่อมโยงกันหมด

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มากกว่าการตรวจสอบซัพพลายเชนของเรา เรื่องนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมในสถานที่ทำงาน ตลาดงาน และชุมชนของเรา

เราทราบผลกระทบในเชิงบวกในฐานะบริษัทระดับโลก ความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเราสะท้อนให้เห็นใน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและความยั่งยืน. ของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ได้แก่:

 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • สภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การติดสินบนและการทุจริต
 • การเคารพสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับดูแล
 • การรายงานอย่างโปร่งใส และความรับผิดชอบ

คิดก่อน

ถาม:

ฉันเพิ่งเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ ของผู้จัดซื้อรายใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา คนงานบางคนดูเด็กมากสำหรับฉัน ตลอดสองวันอันยาวนาน ฉันจำได้ว่าเห็นคนงานคนเดิมทำงานตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึก ฉันรู้ว่าการใช้แรงงานเด็กและการทำงานเกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดเป็นปัญหามานานในประเทศแถบนี้ ผู้จัดซื้อรายนี้มีชื่อเสียงและยืนยันกับเราว่า เขาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกข้อ ฉันจำเป็นต้องชี้แจงข้อกังวลหรือดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่

ตอบ:
ในฐานะผู้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทั่วไป เรา Johnson Controls จะไม่ยอมให้มีการจ้างงานเด็ก หรือการใช้แรงงานผิดกฎหมาย หากคุณมีข้อกังวล เนื่องจากอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานหรือสิทธิมนุษยชนของหนึ่งในผู้จัดซื้อจัดจ้างของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายการจัดการ ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎ หรือ สายด่วนความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อดำเนินการตรวจสอบ