วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้สมัคร ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้าของเรา

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

Johnson Controls จำเป็นต้องรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์ของลูกค้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย Johnson Controls เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อาจนำไปใช้ในการระบุตัวบุคคล ขโมยตัวตน หรือกระทำการฉ้อโกง หากตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี ในฐานะที่เราเป็นทีมเดียวกัน เราช่วยกันระมัดระวังทั้งในสถานที่ทำงานและออนไลน์

Interiors of a data server room with graphics of the earth
A finger tapping a lock icon

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดย:

  • รวบรวม ดำเนินการ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ต้องการสำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ
  • เปิดเผยและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ดำเนินการ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น หรือแบ่งปันกับผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบ
  • ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุม และกำจัดข้อมูลเหล่านั้นอย่างปลอดภัยเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้บวัตถุประสงค์เดิมนั้นแล้ว
  • ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ทั้งหมดและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

A man and woman focused on a laptop screen, engaged in a shared activity.

พนักงานของเราที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาและดินแดนมีสิทธิ์หารือเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลการจ้างงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล สหภาพแรงงาน และสื่อมวลชน

พนักงานของเราที่ทำงานนอกสหรัฐอเมริกาและดินแดนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในสถานที่ที่พวกเขาทำงานเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ้างงาน ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลการจ้างงาน ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้พนักงานแบ่งปันได้ ข้อมูลนี้มีอิสระที่จะทำเช่นนั้น ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ข้อมูลนี้ถูกเก็บเป็นความลับ พนักงานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนี้

คิดก่อน

ถาม:

เพื่อนคนหนึ่งในทีมของฉันเพิ่งคลอดลูก หัวหน้าทีมของเราต้องการส่งดอกไม้ให้เธอในนามของบริษัท ซึ่งฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดี เมื่อเขาทราบว่าเราทั้งสองเป็นเพื่อนกันและพักอยู่ใกล้กัน เขาจึงถามที่อยู่ของเพื่อนจากฉัน ฉันรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะให้ที่อยู่โดยไม่ขออนุญาตเพื่อนของฉันก่อน แต่ฉันไม่อยากทำลายความปรารถนาดีของหัวหน้า ฉันควรทำอย่างไร

ตอบ:

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นของพนักงาน ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ เราทุกคนต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเหล่านั้น และอนุญาตให้ใช้ด้วยจุดประสงค์ที่เหมาะสม โดยบุคคลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีสามารถนำมาซึ่งความเสียหายร้ายแรงได้ อาจเป็นการส่งเสริมการขโมยตัวตนหรืออาชญากรรมอื่นๆ แจ้งหัวหน้าทีมของคุณว่า คุณต้องการให้เขาดำเนินการโดยปรึกษากับคู่หูฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทีมเสียก่อน