แสดงออกมา – เสียงของทุกคนมีความหมาย

โดยปกติแล้ว สิ่งที่ควรทำนั้นชัดเจน แต่ในบางเวลา สถานการณ์หนึ่งอาจดูซับซ้อนหรือไม่ปกติ และเราอาจไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัย โปรดแจ้งให้เราทราบทันที เราไม่เพียงแต่มีหน้าที่ที่ต้องทำแต่เรายังได้รับความกระจ่างอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีบางอย่างผิดปกติ เราจะมีโอกาสตรวจสอบและแก้ไข

ทรัพยากร

มีหลายวิธีในการข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหรือจรรยาบรรณ คุณสามารถ:

  • ปรึกษาปัญหานี้กับหัวหน้างานของคุณ
  • ปรึกษาปัญหานี้กับหัวหน้างานหรือผู้จัดการคนอื่น
  • ติดต่อทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย
  • ติดต่อสายด่วนจรรยาบรรณตลอด 24 ชั่วโมงของ Johnson Controls

การไม่ยอมให้มีการตอบโต้

Johnson Controls ห้ามไม่ให้มีการตอบโต้หรือแก้แค้นใดๆ ใครก็ตามที่แจ้งข้อกังวลด้วยความสจุริตใจ จะไม่ต้องเผชิญกับการตอบโต้ต่างๆ รวมถึงการข่มขู่ การคุกคาม การลดชั่วโมงทำงาน การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือผลกระทบในทางลบอื่นๆ การตอบโต้ถือเป็นการฝ่าฝืนค่านิยมของเรา และทำลายความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา การตอบโต้เป็นความประพฤติมิชอบร้ายแรงและจะนำมาซึ่งการดำเนินการทางวินัยถึง และสูงสุดคือการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

โดยสรุป…

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและมอบแนวปฏิบัติ เพื่อให้เราทำงานร่วมกัน และช่วยกันสร้างโลกที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และยั่งยืน เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นว่าเรานำค่านิยมมาปฏิบัติ เพราะเรามองหาโอกาส และสำรวจพื้นที่เสี่ยงไปพร้อมๆ กัน แต่แนวทางเหล่านั้นไม่อาจครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เราอาจพบ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องถามคำถามเมื่อไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องแจ้งข้อกังวลเมื่อเรามีรู้สึกเช่นนี้ แนวปฏิบัตินี้มีทรัพยากรและช่องทางมากมายที่จะช่วยเราได้