วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ให้บริการแก่รัฐบาลในฐานะลูกค้า และทำหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราคือผู้ขับเคลื่อนลูกค้า เราตระหนักว่าลูกค้าของเราซึ่งเป็นรัฐบาลมักจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากลูกค้าในภาคเอกชนของเรา เราต้องเอาใจใส่ข้อกำหนดเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญต่อลูกค้าและสามารถหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเรา

A city skyline along a river during the day
An offshore oil rig during the day

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราแสดงความทุ่มเทที่จะให้บริการรัฐบาลผู้เป็นลูกค้าของเราโดย:

 • ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญากับรัฐบาล
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดสำหรับสัญญากับรัฐบาลและการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล รวมถึง นโยบายด้านสัญญากับรัฐบาลกลาง
 • ปฏิบัติตามกฎในการจ้างงานหรือทำงานกับลูกจ้างของรัฐบาล ทั้งปัจจุบันและก่อนหน้า
 • เรารู้อย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองการร้องขอข้อมูลของรัฐบาลอย่างไรและเมื่อไร
 • ระมัดระวังเรื่องข้อมูลที่จำแนกประเภทไว้หรือมีข้อห้ามพิเศษอื่นๆ
 • ทำให้มั่นใจว่าเอกสารทุกอย่างและทุกการติดต่อสื่อสารต้องเป็นความจริงและถูกต้อง
 • เมื่อได้รับการร้องขอ เราต้องใช้ข้อมูลการกำหนดราคาหรือต้นทุนที่ถูกต้อง ได้รับการรับรอง และเป็นปัจจุบันเมื่อส่งข้อเสนอ
 • หลีกเลี่ยงการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่ไม่มีการรับรอง

เหตุใดสัญญาจ้างงานของรัฐบาลจึงมีข้อกำหนดพิเศษ

ในประเทศที่มีรัฐบาลที่เราให้บริการนั้นออกกฎหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่า: มีการใช้เงินทุนของรัฐบาลอย่างเหมาะสม การจัดหาและกระบวนการทำสัญญาของรัฐบาลโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และเที่ยงตรง รวมถึงมีการปกป้องความปลอดภัยระดับชาติและผลประโยชน์สาธารณะ

เราทำสัญญามากมายกับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดเงื่อนไขอันซับซ้อนและเข้มงวดในสัญญาเหล่านี้ ได้แก่:

 • Federal Acquisition Regulation (FAR) ควบคุมวิธีการที่หน่วยงานของรัฐบาลซื้อหรือให้เช่าสินค้าและบริการ
 • Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) ครอบคลุมข้อกำหนดด้านการจัดหาสำหรับความพยายามในการป้องกันประเทศ
 • International Traffic in Arms Regulations (ITAR) ควบคุมการส่งออกและนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ

คิดก่อน

ถาม:

ฉันดูแลการจัดหาภายใต้สัญญาของรัฐบาลกลาง ฉันเพิ่งค้นพบว่า เมื่อสองเดือนที่แล้ว ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยในองค์ประกอบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้รัฐบาลที่เป็นลูกค้าของเรา ผู้จัดจำหน่ายบอกฉันว่าเราไม่จำเป็นต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นจุดเล็กๆ และยังช่วยปรับปรุงองค์ประกอบอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ฉันกังวลว่าการจัดส่งครั้งล่าสุดของเราอาจไม่เป็นไปตามสัญญาการจ้างงานกับรัฐบาลเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้

ตอบ:

คุณทำถูกแล้วที่กังวล เมื่อทำธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นรัฐบาล เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากเราไม่ทำเช่นนั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราคิดว่าจะช่วยปรับปรุงสินค้า การผิดสัญญาไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการชดใช้ค่าปรับ เราอาจมีความเสี่ยงที่จะโดนพักงานหรือโดนสั่งห้ามรับงานจากรัฐบาล คุณต้องรายงานปัญหานี้กับฝ่ายกฎหมายทันทีเพื่อรับคำปรึกษาว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการแจ้งเรื่องนี้ต่อรัฐบาล