วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราทำ

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

การขับเคลื่อนลูกค้านั้นเป็นมากกว่าการรักษาสัญญาและตอบสนองความคาดหมาย ซึ่งโดยแก่นแท้แล้ว หมายถึงการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรักษาความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการแสดงให้เห็นว่าเรารักษาผลประโยชน์ของพวกเขาเช่นเดียวกับผลประโยชน์ของเรา ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นมีค่าต่อลูกค้าเท่าๆ กับมีค่าต่อเรา เนื่องจากการนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง เราได้รับความไว้วางใจให้ใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

Woman's face illuminated by light from a screen in front of a full length glass window
Two women in conversation in front of a data server rack

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เรารักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าโดย:

  • ระมัดระวังข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้เหมือนกับของเราเอง
  •  ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า
  • เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีความจำเป็นทางธุรกิจเท่านั้น
  • ไม่แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้ากับบุคคลภายนอก บริษัท เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากลูกค้าเอง
  • ถือว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ หากเราไม่ยืนยันหรือจนกว่าเราจะรับรองว่าไม่ใช่
  • ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  • ติดต่อทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎหรือฝ่ายกฎหมายทันที หากเราทราบหรือสงสัยว่ามีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด

คิดก่อน

ถาม:

ตลอดเวลา 10 ปีที่ Johnson Controls ฉันได้ทำงานกับหลายๆ กลุ่มและสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นกับทั้งบริษัท เพื่อนคนหนึ่งจากกลุ่มงานล่าสุดขอให้ฉันส่งรายการอีเมลของลูกค้า เพื่อที่เขาจะมีบริการใหม่ๆ มาขายได้ ฉันรู้ดีว่าเราเป็นทีมเดียวกัน และฉันอยากจะช่วยเขา แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ แม้จะอยู่ภายในบริษัท ฉันควรจัดการกับคำขอนี้อย่างไร

ตอบ:

การดำเนินงานภายในทีมเดียวกันหมายถึงการหาวิธีเพื่อประสานงานกันทั้งองค์กร รวมถึงการแบ่งปันความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและจรรยาบรรณของเรา ซึ่งหมายถึงหน้าที่ที่จะต้องปกป้องข้อมูลที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นความลับของลูกค้า หากมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลนั้นอาจตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี ทำให้ลูกค้าและชื่อเสียงของเราตกอยู่ในความเสี่ยง กรุณาอย่าเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และเตือนเพื่อนของคุณว่าลูกค้าไว้วางใจให้เราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่พวกเขาตั้งไว้เท่านั้น เราจึงต้องขออนุญาตก่อนที่จะใช้ในกรณีอื่นๆ