วิธีก้าวสู่ความสำเร็จ

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เราเติบโตมาเป็นทีมเดียวกัน

ทำไมเราจึงยึดถือว่า “ค่านิยมต้องมาก่อน”

เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียว ด้วยแนวทางการติดต่อสื่อสารที่ส่งเสริมความเชื่อใจและความเคารพร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเราสามารถทำได้ ด้วยวิธีนี้ เราทุกคนได้ช่วยกำหนดและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและความซื่อสัตย์ สถานที่ทำงานที่ให้พลังและสนับสนุนความพยายามที่ดีที่สุดของทุกคน คือสถานที่ทำงานแห่งชัยชนะ

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

ชัยชนะเหมือนกับสิ่งใด

เราดูแลให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่ให้เกียรติกันโดย:

  • สร้างความไว้วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร
  •  ฟังเพื่อให้เข้าใจ
  • มองหาโอกาสที่จะร่วมมือและแบ่งปันกันเพื่อประโยชน์ของทีม
  • คิดก่อนว่าผู้อื่นจะรับรู้คำพูดและการกระทำของเราในแง่มุมใด
  • ยืนหยัดต่อต้านการข่มเหงและการคุกคามไม่ว่าจะรูปแบบใด และขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
  • รายงานมุกตลกที่ไม่เหมาะสม คำดูถูก หรือความคิดเห็นที่คุกคามเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา อายุ ชาติกำเนิด ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครอง
  • ห้ามใช้หรือยอมให้มีการใช้คำพูดหรือการกระทำเกี่ยวกับเพศที่ไม่พึงประสงค์ หรือการแสดงสิ่งของที่ผู้อื่นเห็นว่าเป็นการคุกคาม
  • รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นคุณหรือบุคคลอื่น

คิดก่อน

ถาม:

หัวหน้างานคนใหม่ของฉันเป็นคนอยากรู้อยากเห็นและเป็นกันเองมากๆ เธอมักถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉันอย่างเจาะลึก ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัด เธออาจคิดว่าเธอเป็นกันเอง แต่หัวข้อการสนทนาของเธอทำให้ฉันกระอักกระอ่วนใจ ฉันขอให้เธอหยุดแล้ว แต่เธอกลับบอกว่าฉันโมโหง่ายเกินไปและสงสัยขึ้นมาว่าฉันเหมาะกับทีมหรือไม่ ฉันไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์แย่ๆ กับหัวหน้างาน แต่เธอทำให้ฉันกังวลใจจริงๆ ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง

ตอบ:
การกระทำของหัวหน้างานคนนี้ไม่พึงประสงค์และไม่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งไม่สมควรเกิดขึ้นที่ Johnson Controls หากคุณพร้อมที่จะจัดการด้วยตัวเอง แจ้งให้หัวหน้างานของคุณทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรและขอให้เธอหยุดการกระทำนั้นเสีย หากคุณไม่ต้องการเผชิญหน้ากับหัวหน้างานของคุณอีก คุณสามารถแจ้งผู้จัดการระดับสูงหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อ สายด่วนความซื่อสัตย์สุจริต. ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คุณจะได้รับการปกป้องจากการตอบโต้ทุกรูปแบบ