Všetci, všade, každý deň

To, čo robíme každý deň v spoločnosti Johnson Controls, robí svet produktívnejším, bezpečnejším a udržateľnejším. Vytváranie víťazných riešení pre našich zákazníkov je kľúčom k víťazstvu na trhu. Záleží na spôsobe, akým to robíme, pretože na víťazstve bez bezúhonnosti nezáleží. Preto je prvou z našich hodnôt Prvoradá bezúhonnosť.

Naše hodnoty sú východiskom pre všetko, čo robíme a kdekoľvek to robíme. Pripomínajú nám – aj ostatným – kto sme, na čom stojíme a ako máme robiť veci. Sú našou inšpiráciou a našim sprievodcom. To je dôvod, prečo sa tento Etický kódex spoločnosti Johnson Controls nazýva „Najskôr hodnoty“.

Man in formal attire walking with his bicycle in a corporate office campus

Naše hodnoty prinášajú víťazné správanie, ktoré prináša víťazné výsledky V spoločnosti Johnson Controls nás vedú naše hodnoty – celou cestou od inšpirácie po dosiahnutie úspechu.

Prvoradá bezúhonnosť
Sľubujeme čestnosť a transparentnosť. Dodržiavame tie najvyššie štandardy bezúhonnosti a ceníme si záväzky, ktoré sme prevzali.
Osvetlenie účelu
Veríme, že sa nám bude dobre dariť, keď budeme robiť dobré veci a keď si budeme udržiavať zodpovednosť, aby sme svet urobili lepším miestom prostredníctvom riešení, ktoré poskytujeme, našej angažovanosti v spoločnosti, spôsobu podnikania a nášho záväzku chrániť ľudí a životné prostredie.
Orientácia na zákazníka
Vyhráme vtedy, keď vyhrajú naši zákazníci. Naše dlhodobé strategické vzťahy poskytujú jedinečné poznatky a schopnosť prinášať výnimočné zážitky a riešenia pre zákazníkov.
Zameranie na budúcnosť
Naša kultúra inovácie a neustáleho zlepšovania nás poháňa vpred pri riešení každodenných výziev, pričom si neustále kladieme otázku, „čo bude ďalej“.
Jeden tím
Sme jeden tím, ktorý je odhodlaný spoločne pracovať na vytváraní účelných riešení, ktoré poháňajú svet dopredu.
Man sitting at a desk rubbing his hands together

Prečo naše hodnoty prichádzajú ako prvé

Spoločnosť Johnson Controls si za viac ako 130 rokov vybudovala dobrú povesť, ako spoločnosť, ktorej sa dá dôverovať, že dodrží svoje sľuby, a ktorá prináša hodnotu našim zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám.

Táto povesť je našou povinnosťou, a to bez ohľadu na to, akú úlohu zohrávame v spoločnosti. Naše individuálne rozhodnutia a aktivity majú priamy dopad na schopnosť spoločnosti Johnson Controls splniť očakávania našich zákazníkov, investorov a ďalších zainteresovaných strán. Hoci je nás 120 000 ľudí, ktorí podporujú mnohé značky a funkcie po celom svete, vyhráme len vtedy, keď budeme jeden tím. Naše rozhodnutia a správanie musia podporovať kultúru dôvery a rešpektovania, pretože si navzájom pomáhame robiť našu prácu čo najlepšie.

To je dôvod, prečo máme Najskôr hodnoty, náš Etický kódex. Stanovuje očakávania týkajúce sa správania a vedie nás k dosahovaniu tých najlepších výsledkov pre nás a pre všetky zainteresované strany. Je to praktický, ľahko použiteľný prostriedok, ktorý nám ukazuje, ako uviesť naše spoločné hodnoty do praxe. Keď naše hodnoty riadia správne správania, všetci zvíťazia.