Ako víťazíme

Sme hrdí na to, že máme pozitívny vplyv na komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

V spoločnosti Johnson Controls vidíme povinnosť a príležitosť podporovať komunity, v ktorých pôsobíme. Ako zodpovedný a aktívny podnikový občan chceme, aby naše komunity profitovali z našej prítomnosti a podpory. Od všetkých zamestnancov očakávame, že budú dosahovať zmenu prostredníctvom dobrovoľníctva a charitatívnych činností. Naším cieľom nie je len ponúknuť podporu, ale aj participovať v našich komunitách.

Six people walking in the foyer of a corporate office
Three high-school girls wearing backpacks smiling at the camera

Ako vyzerá víťazstvo

Pomocou nasledujúcich činností sa snažíme mať pozitívny prínos na naše komunity:

  • prijímame našu úlohu ako zodpovedného vyhľadávaného zamestnávateľa a spotrebiteľa miestnych služieb,
  • povzbudzujeme a uznávame úsilie zamestnancov v oblasti dobrovoľníctva, mentoringu a charitatívnej práce,
  • delíme sa, pretože je to správna vec, a nie preto, že za to očakávame publicitu alebo láskavosti,
  • vyzývame, ale netlačíme ostatných k tomu, aby prispievali na charitatívne organizácie alebo iné komunitné podujatia,
  • pred venovaním peňazí alebo času v mene spoločnosti získame príslušné schválenie a dodržiavame naše Zásady charitatívnych príspevkov a sponzorstva charitatívnych podujatí,
  • overíme si každú charitatívnu spoločnosť, s ktorou budeme spolupracovať, či je legitímna a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Som častým dobrovoľníkom vo svojom miestom klube Boys and Girls Club. Keďže spoločnosť Johnson Controls podporuje zapájanie sa do komunít a dobrovoľníctvo, zaujíma ma, či môžem prezentovať svoju službu v mene spoločnosti.

Odpoveď:

Spoločnosť Johnson Controls výrazne podporuje spoluprácu s našimi miestnymi komunitami. Nie je nezvyčajné, že naši zamestnanci reprezentujú spoločnosť na určitých komunitných podujatiach. Pred tým, než sa budete prezentovať ako zástupca spoločnosti Johnson Controls v komunite však vždy musíte požiadať a získať povolenie od oddelenia pre styk s verejnosťou.