Ako víťazíme

Nikdy nevyužívame ani nezdieľame dôverné informácie o spoločnosti Johnson Controls ani o akejkoľvek inej spoločnosti za účelom obchodovania na burze.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

V priebehu našej práce môžeme mať prístup k informáciám o spoločnosti Johnson Controls alebo iných spoločnostiach, ktoré by mohli byť potenciálne užitočné pre investorov. Bezúhonnosť na prvom mieste znamená preukázať, že sme spoľahliví v ochrane nám zverených informácií. „Dôverné“ informácie pozostávajú z podrobností, ktoré by investor považoval za dôležité pri uskutočňovaní investičného rozhodnutia. Sú tiež známe ako podstatné, neverejné informácie. Využívanie týchto informácií na vlastný prospech alebo ich zdieľanie v prospech iných sa nazýva obchodovanie s dôvernými informáciami. Je nelegálne, pretože poskytuje nespravodlivú výhodu a deformuje finančné trhy. Zákony týkajúce sa obchodovania s dôvernými informáciami sa agresívne uplatňujú, čo často vedie k vysokým pokutám a odňatiu slobody odsúdených osôb.

Man looking at a screen intently with graphs and text
An elderly woman speaking to a man in formal attire sitting on a sofa

Ako vyzerá víťazstvo

Obchodovaniu s dôvernými informáciami predchádzame nasledujúcimi spôsobmi:

  • dôverné informácie nikdy nevyužívame na obchodovanie s akciami spoločnosti Johnson Controls ani akejkoľvek inej verejne obchodovanej spoločnosti – dovtedy a pokiaľ sa takéto informácie nezverejnia a trh nebude mať šancu ich spracovať,
  • dôverné informácie nezdieľame s nikým mimo spoločnosti, a to vrátane rodinných príslušníkov, príbuzných alebo priateľov,
  • dôverné informácie zdieľame s kolegami len na základe zásady potreby poznať,
  • starostlivo chránime dôverné informácie pred náhodným zverejnením tak, že starostlivo manipulujeme s dokumentami spoločnosti a v otvorených priestoroch hovoríme diskrétne,
  • vyhýbame sa „dávaniu tipov“ – poskytovaniu podstatných, neverejných informácií o akejkoľvek spoločnosti komukoľvek, kto môže obchodovať na základe týchto informácií.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Investície môjho strýka sa nikdy nezotavili z globálnej finančnej krízy a viem, že má problémy s platením univerzitného štúdia svojich detí. Požiadal ma, či by som mohol kúpiť akcie spoločnosti Johnson Controls. Mám pocit, že by mu to skutočne pomohlo, najmä preto, že očakávame nové uvedenia produktov na trh, čo by zvýšilo cenu akcií. Môžem mu povedať o nových uvedeniach produktov na trh alebo mu odporučiť akcie?

Odpoveď:
Rozhodne nie. Podrobnosti o nových uvedeniach produktov na trh sú podstatné, neverejné informácie, ktoré by vášmu strýkovi poskytli nespravodlivú obchodnú výhodu. Zdieľanie týchto informácií by bolo nelegálne. Povedzte mu, že vzhľadom na to, že ste zamestnanec spoločnosti Johnson Controls, nemôžete poskytovať informácie, ktoré by kohokoľvek povzbudili alebo odradili od obchodovania s akciami. Odkážte ho na časť Vzťahy s investormi našej webovej stránky alebo mu navrhnite, aby sa obrátil na oddelenie vzťahov s investormi, ak má konkrétne otázky.