Zapojenie komunity a investície

Sme hrdí na to, že môžeme pozitívne ovplyvňovať komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. V spoločnosti Johnson Controls vidíme zodpovednosť aj príležitosť podporovať komunity, v ktorých pôsobíme. Ako zodpovedný a aktívny firemný občan chceme, aby naše komunity profitovali z našej prítomnosti a podpory.

Čítať viac
Group of people planting sapling in a park
A lady involved in a discussion with two men in a conference room

Politická činnosť a lobovanie

Podporujeme spravodlivý politický proces, obhajujeme naše obchodné politiky a povzbudzujeme našich zamestnancov k aktívnej účasti. Veríme, že aktívna účasť na spravodlivom politickom procese podporuje zdravú spoločnosť. Ako spoločnosť zapájame tvorcov politiky do riešenia otázok a problémov, ktoré sú dôležité pre naše podnikanie a našich zákazníkov.

Čítať viac

Udržateľnosť a zodpovednosť za životné prostredie

Do našich produktov, služieb a každodenných činností sme zakomponovali záväzok k udržateľnému svetu. Veríme, že cieľom spoločnosti Johnson Controls je pomáhať vytvárať bezpečný, pohodlný a udržateľný svet. Vďaka tomu sme lepším partnerom pre naše komunity a našich zákazníkov.

Čítať viac
An evening view of the solar farm and windmill