Ochrana osobných údajov zákazníkov

Chránime dôverné informácie, ktoré nám naši zákazníci zverili. Dôverné informácie sú pre našich zákazníkov rovnako cenné ako pre nás; ich neoprávnené použitie alebo zverejnenie by mohlo spôsobiť vážne finančné škody a poškodiť dobrú povesť.  Prijímame opatrenia na ochranu dôverných informácií, ktoré nám boli zverené.

Čítať viac
An employee looking at the data servers
Two workers looking at chart

Súlad zmlúv so štátom

Považujeme si za česť slúžiť vládnym zákazníkom a dbáme na plnenie našich osobitných záväzkov voči nim. 

Čítať viac

Poctivé marketingové, predajné a servisné postupy

O hodnote, ktorú prinášame zákazníkom, hovoríme sebavedomo a úprimne, pretože to buduje dôveru v našu značku. Jasne a pravdivo ukazujeme, ako pridávame hodnotu, a plníme svoje sľuby.

Čítať viac
A lady looking closely looking at a big touch screen infront of her which displays a map.
A view of a airport lounge

Kvalita a bezpečnosť produktu

Zameriavame sa na poskytovanie najvyššej hodnoty našim zákazníkom prostredníctvom bezpečných, inovatívnych produktov a riešení. Chceme zákazníkov, ktorí s nami zostanú dlhodobo, zákazníkov, ktorí nám dôverujú, že chápeme, predvídame a plníme ich potreby lepšie ako naši konkurenti.

Čítať viac