Ako víťazíme

S ostatnými ľuďmi zaobchádzame s rešpektom, podporujeme pozitívne pracovné prostredie, v ktorom prosperujeme ako Jeden tím.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Spolupracujeme ako Jeden tím, komunikujeme spôsobom, ktorý podporuje vzájomnú dôveru a rešpekt. To znamená konať profesionálne, hovoriť otvorene a úctivo s ostatnými a vždy, keď je to možné, vzájomne sa podporovať. Týmto spôsobom každý z nás pomáha formovať a posilňovať našu kultúru výnimočnosti a bezúhonnosti. Pracovisko, ktoré dodáva energiu a podporuje najlepšie úsilie každej osoby, je víťazné pracovisko.

Maintenance workers in discussion
Motion blur shot of people walking in an office lobby

Ako vyzerá víťazstvo

Pracovisko založené na rešpekte udržiavame nasledujúcimi spôsobmi:

  • budovanie dôvery s kolegami a partnermi,
  • počúvanie s porozumením,
  • hľadanie príležitostí na spoluprácu a zdieľanie pre dobro tímu,
  • premýšľanie v predstihu nad tým, ako naše slová a činy môžu byť vnímané inými,
  • postavenie sa voči obťažovaniu alebo násiliu akéhokoľvek druhu a vyhľadanie pomoci v prípade potreby,
  • oznamovanie nevhodných vtipov, urážok alebo iných urážlivých komentárov o rase, pohlaví, farbe pleti, náboženstve, veku, etnickom pôvode, postihnutí, sexuálnej orientácii alebo iných vlastnostiach chránených právnymi predpismi,
  • nikdy nerobíme ani netolerujeme nevítané sexuálne poznámky alebo návrhy a ani nezobrazujeme materiál, ktorý by ostatní mohli považovať za urážlivý,
  • oznamujeme akékoľvek nevhodné správanie, a to bez ohľadu na to, či je zamerané na vašu osobu alebo na niekoho iného.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

Moja nová nadriadená je veľmi zvedavá a spoločenská. Pýtala sa ma skúmavé otázky o mojom osobnom živote, čo mi nie je príjemné. Možno si myslí, že je priateľská, ale jej témy rozhovorov spôsobujú, že sa cítim trápne. Požiadal som ju, aby prestala, ale povedala, že som príliš podráždený a nahlas premýšľala, či som vhodný pre tím. Nechcem mať s mojím nadriadeným zlý začiatok, ale ona ma znervózňuje. Čo môžem urobiť?

Odpoveď:
Toto správanie nadriadeného je nevítané a neprijateľné a v spoločnosti Johnson Controls nemá miesto. Ak vám to nevadí, dajte svojej nadriadenej vedieť, aké vo vás vzbudzuje pocity a požiadajte ju, aby s tým raz a navždy prestala. Ak nechcete znova konfrontovať svoju nadriadenú, môžete sa porozprávať s vyšším manažérom, vaším zástupcom oddelenia ľudských zdrojov alebo sa obrátiť na Linku pomoci v oblasti bezúhonnosti. Ktorákoľvek z týchto možností nám pomôže vyriešiť problém. Budete chránení pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami.