Ako víťazíme

Podporujeme spravodlivý politický proces, obhajujeme naše obchodné zásady a podporujeme aktíve angažovanie našich zamestnancov.

Prečo dávame hodnoty na prvé miesto

Veríme, že aktívna účasť v spravodlivom politickom procese podporuje zdravú spoločnosť. Ako spoločnosť zapájame tvorcov politík do otázok a obáv, ktoré sú dôležité pre naše podnikanie a našich zákazníkov. Podporujeme zamestnancov, aby sa lokálne politicky angažovali. Spoločnosť Johnson Controls vo všeobecnosti obmedzuje využívanie zdrojov spoločnosti na podporu politických kandidátov. Spoločnosť má namiesto toho politickú komisiu (Political Action Committee – PAC) financovanú z dobrovoľných príspevkov zamestnancov, ktorá slúži na podporu amerických kandidátov, ktorí majú podobné politické stanoviská ako spoločnosť.

Two colleagues in discussion in an office lobby
Two colleagues in discussion looking at a tablet PC

Ako vyzerá víťazstvo

Zodpovedne sa zúčastňujeme na politickom procese prostredníctvom nasledujúcich činností:

  • podporujeme politickú účasť jednotlivých zamestnancov, a to vrátane volieb a využívania ich vlastného času a peňazí,
  • podporujeme vhodných zamestnancov, aby dobrovoľne prispievali komisii PAC spoločnosti Johnson Controls,
  • nepoužívame názov spoločnosti Johnson Controls na propagáciu konkrétnej politickej strany,
  • nikdy sa nepokúšame neprimerane ovplyvniť žiadnu štátnu agentúru, zástupcu ani zákonodarcu,
  • vyhýbame sa využívaniu zdrojov spoločnosti na podporu politických kandidátov alebo volených úradníkov,
  • dodržiavame všetky príslušné zákony, požiadavky na lobing a zverejňovanie informácií a naše Zásady príspevkov na politickú činnosť.

Najskôr sa zamyslite

Otázka:

V súčasnosti dobrovoľne pracujem pre miestneho politického kandidáta. Požiadali ma o vytvorenie transparentu pre blížiacu sa kampaň. Na dokončenie tohto transparentu potrebujem nájsť veľký pracovný priestor. Chcel by som na to použiť konferenčnú miestnosť v kancelárii. Použil by som len svoje vlastné materiály a na transparente by som pracoval len po dokončení každodennej práce pre spoločnosť Johnson Controls Tiež by som sa uistil, že priestor nepotrebuje nikto iný na realizáciu činnosti pre spoločnosť. Je to povolené?

Odpoveď:

Spoločnosť Johnson Controls rešpektuje právo každého na účasť na politickom procese. Sme hrdí na našich zamestnancov, ktorí dobrovoľne poskytujú svoj čas a peniaze na podporu svojich politických presvedčení a preferovaných kandidátov. Spoločnosť Johnson Controls však nepovoľuje využívanie zdrojov spoločnosti, a to vrátane kancelárskych priestorov, na podporu daného kandidáta. Musíme sa vyhnúť predstave podpory konkrétnych kandidátov alebo politických strán. Využívanie konferenčnej miestnosti by preto nebolo dovolené.